ΓΩΓΩ

αν ιν.6 - γα.

Νονιιπηὶ] Τοςο[ πη θηζι! 1

Εγϑϑηλι5, θ οι άθειι5

Βδ9|}.6 86, [1539-1540]

υηἱνογοιῖ ταῖς! οΠοΚ Βδ596| ΘΉΘΙΓΜδῖκ: Εαν 45 Ρογϑίσιθηϊ εἰηΚ: τρ:αχ. οἱ. ογα710.393176-γ8Γ8-5367

ὑννννν. Θ- Γ ΓΘ (ἢ Ὀ]6 ΡΙας ΓΟΓΠῚ 6- Γαγα. πηϑοῇῃΐϊ αἰΘ6 ἰῃ ϑοῃννθίζθγ Βἰρ! οἴμθκθη νογηϑησθηθη ὈΓμσΚΘ οηϊϊθ νϑγξάσρϑι. 85 ϑδρθκίγωπη γθίςϊ νοῇ Βάςσμθγη ἅρϑγ Κϑγΐθη Όἰἷ5 Ζι {Πωςιγίθγίθη Μαζἴθγίϑ! θη - νοὴ αἀθη Αηΐᾶηοσθη α65 Βυσμαγαςκϑ Ὀἷ5 ἰη5 20. [ϑγμυπαθχί.

Θ-ΓΆΓ8 .Οἢ ργονίαθϑ οὔ] ΠΘ ϑοσθϑς ἴο ΓθγΓΘ Ὀοο5 ἄνϑί!ϑ 6 ἰῇ ϑννίϑϑ ΠΠργαγθς. ΤῆΘ Ποίαϊΐηοσ5 θχίθησ ἔγοπη θοοΟΚα 8Πη6 Γηϑρ5 ἴο ΠῚ |στγαῖθα πηϑίθγίϑ! -- ἔγοπη ἴη6 Ὀθοϊηηΐησ5 οἵἩ ργητίησ ἴο ἴῃ 6 2Οῖη σθηζαγγ.

Θ-Γῶ γα. πιϑὶ θη [ἴση αθς γαργοαμοίἝἊοης πυπγέγίαμθς α’πηργ πές σοηϑθινές αἀδης [65 Ὀἰρ! οϊμδαμθς α6 ϑδυΐίςϑο. εένθοηϊζϑι! νὰ αδς [ἷνγθς διιχ ἀοςιπηθηΐς ἰσοηοσγϑρηίαμαο θη ρϑοσδηΐ ρδΓ [65 ςσϑῆΐθς - αἀος αέρυϊςπ α6 [Πρ Γ τ γί ᾿ἰυσαμ΄ 8 206 οἰὰοῖίθ.

Θ-Γα γᾷ .Οἢ πγϑίϊθ αἰσροβίΖίοηθ ἰη γθῖθ [6 ϑαϊΖζΖίοηϊ δηϊτὶοῃθ σοηϑθνϑίθ η6|16 Οἱ ἢ} οἴθοθ ϑνίζΖζθγθ. [ἃ ςο !θΖίοηθ σογΊρΡΓΘηα6 [[ὈΓ], ςϑγίθ σθοσγϑῆςῃθ 6 πγδίθγί!θ {Πωςίγαϊο σἢΘ γίσφϑίσοηο 86] ἰμἰΖί α6||8 τ ροσγϑῆδ ΠΟ 86 δυγίνϑγθ 8] ΧΧ βϑςοοίο.

ΝιιϊΖι Π9ϑρο αϊησιιησθη Ὀθσος [οἰ ἴα! σαῖ Κη Κοσςίθηϊγοθί πογυηϊθγοθίϑαθη ννϑγάθη. ᾿ΐΘ εἰζθηζΖίθγιησϑαγε ὑπηα αἷθ ΝυϊΖυα σας ΘαϊησησΘη δἰπα ἰπμαϊνία 61} Ζῃ [Θαθηη θοκιυπηθηΐ ἰη αἀθη Τίς πη ογηγαι θη δησθαθΌθη. Εὔγ ννϑίζθγθ ᾿πἰογηγϑι θη “66 διιςῇ [{|ηΚ]

ΤοΥπ15 οὗ 56 Τηΐς αἰ σ᾽! σοργ σϑη 06 αοννηίοϑαθα γε οἵ σῆβϑγοθ. ΤῆΘ ἴγρθ οἵ [ἰσθηϑίησ 8η6α ἴῃ6 ἴθγπηβ οὗ ι.56 ἃΓ6 ἰηα!ςαῖθα ἰη ἴπ6 {{{|| ἱπξογηγϑίὶοη ἴογ θοῇ αἀοςσαπηθηζΐ ἰμαἰνία μ8||γ. ΕοΥ απ ΘΓ ἰμ ογπηδίςοη ρίθ 856 γϑίθγ ἴο ἴῃ 6 ἴθυπης οἵ ιι56 οἡ [{|ηΚ]

ζοπαϊτίοησ α'{ΠΠ|Ξ5Ξαϊῖϊοη (Το αἀοςιπηθηΐ πυπγέτγ.αμα ροϑυΐ ὄΐγα τόϊέςμαγοό σγαιυϊοηγθηΐ. ϑοη σἴϑίυϊ [υγταίαμα οἵ σθς ςοπαϊζίοηϑς αἱ ΠΠΠςϑιίοη σοηΐ ργέςοἰσές αἀ8η5 58 ποίϊςθ αέϊζϑβι!όθ. ΡοΟυΓ α6 ρΙιι5 δρ[ 65 ἰπογπηδίίοηϑ, νοὶγ [{ἰηΚ]

ζοπαϊΖίοηϊ αἱ {ΠΠ|ΖΖοὸ Οιαοΐο ασοςιπηθηΐο ριὸ οϑϑθγα ςοδγίςίο σγαιωϊςζαηγθηΐθ. [| τἰρο αἱ ᾿ἰσθηΖϑ 6 [6 ςοπαϊΖίοηϊ αἱ υ{{Π|ΖΖοὸ Ξ5ΟΠΟ ἰηαϊςαῖθ Π6|18 ποὐϊΖία Οἱ οσγϑῆςϑ α6] σἰησοίο ἀοσμπηθηΐο. ΡΘΓ υἱζϑυίογί ᾿ξ ογπηΖίοηϊὶ νϑα] ησῇ6 [{|ηΚ]

γνίσυϑ! ΤᾺ ΕΙΡΡΘΡα

,. τὰ π΄ ππασα ς Ξ. π πττ τ ἐπαῆμςτΣ. τ --- -- τεσσ γ΄ -Ὁ- : τ" »Ἔ ἐπι ύκιν., ε΄ ἡδεσιενάρντον ἐαον, ΕῚ : ᾿ : τ᾿ ᾿ : : ᾿ ᾿! ᾿ ἊΣ ᾿ Φ Ϊ

πε ΠΡ

7. Ψ'

“ἢ ἐν’

᾿ , '

τ Ἂς" ΧΎΣ

πΙ τ'΄ὦἢὸ’''ἢ. ΝΞ Ὡὡ{πτΞριΞ Ξ-ΞΌΕΕ -- ἢ,. - -- - -π--ὸὖϑῳ

.-ΝΟΝΝΜ ΤΕ5ΤΑ’

ΜΈΝΥΥΜ ΙΔΜ ΟΥΙΝΤΥΜΝ Αῷ ΡΟΣΤΆΕΜΥΜΝ Αὐὐ εὐταιΠΙ γα στα τοοοσπίταιι ὍῈ 5. ἘΒΑ5ΜῸ ΚΟ ῈΒ, πὶ Δπποιδιίοηίβαϑ εἰα!Δοιη ((4 ἰσσαρ[ἐἰαίί5, μ Ριορέπιοητι ΟΡ ΘΚ ΠΟΙΠΠῚ . αἰᾳοτί ροῆις,

| ] | 3. Ξε 2 2. ᾿ μαργαίριόψ τίμιον κα οδὺς ἄπαντχο λαϊμῦκυς, β ἕπῃ πιαγρατίτιπι ΠΟΡ εν | Επηε,ἶϊ ςιρί5 ἀἰτείςετο,

᾿ ΒΑΒΙΓῈΛΒ ΑΝΝΟῸ Κὶ ΣΧ ΧΙΙΣ

ΠΠΈΒΑΒΜΟ ΒΟΤΈΒΟΡ. ΒΑΚ ΑΒ ΤΗΒΟΙ ζ. ΟΩῚ ΔΕ ΡΗΑΟΕΕΒΒΟΚΙ,

«ἢ

Α

Α' 5 ΡΟ, ΡΣ

ῆσσεα σξεξετὶ 11, Ο ΤΕ ΕἾ᾿ (αἰ στοιι, δ Αροἢοϊίςα δεῖ, γαῖ, πὸ πχστῖς Ν᾽ οἷς Π05 (οἰοξξατῶς [πο εδείοπεβ τα ἰη Το δπγεη,

Δ Ό τὴν ΤΝουσο δαὶ ρυίάειι αάίτα;, Ποη ἔδπι 4ιί4 πο» “2 ἘΝ ἢτο πουηίηί ἀΐςαζα ἤιεγαπι, ααὰπι σαοά ποπ πασᾶ

στον Δ ΡΆ, τί; ποιὰ ὃζ ἱπῆρηί ἠυφάαπι ογαάιτίοπε ργαίξαν ΕΓ

ΡΣ, Ῥληι, οπιπίμπιηςς ἀοέξοπιπι οαΐσυϊο ρίατίπιμαι ἰδ πη πος ἔπι. ἥττ' δδο τὶ , ᾿ Φ

ΠῚ ΟΑΡΔΏΓΙΓ, (145 ΠΙΡΕΓ τε γροοσηί(5, δζ ρίατίθυι

αὐ α εἰ5 αηπποτδιίοηίδιι5 ἰοςιρίεξαταϑβ. ΠΗ γαταϑέμ ἅπ|ΠῸ, ςεττίοτοβ [μον

ΠΟ τράοςτίτεῦ σδαίῇ {ππἰτπλι15. Χ Ρτίαιὰ {4 πὶ ἐοπο,Πια: αὐ οἰ με Π|ν

αἰ ἀερδτιγ, σοπίοέξαγαιτι ξαοίεπτε5, φαά 8 ἤας ἔπτγα, Παδητατη τὰς βοπί; ίαετα: τπεοϊορία Πυάίοί5, ἃς οὐἱποάοχα: οἱ ποῆτα Πι ἰδίαν ταν δέξο ἰσίαιν 15 φηίτιί αἱ οἴτο,ἀς ρα] ίτα: αὐ ίταιί Πα οπ5, ορετί Δ] ἰφπέξο; υείπ ἰαζοιι οχοας, (εαΐο ἱπυίοία, ἀίσ παι υίάοπι τοῦδ, δόταπι ππογοεάοιη αἷρ ἰρίο (οο γοΐδειιττιβ : ποδί πογο ππιογίγαιηι σοιτν πιοπαἀλείοποηι, δ οτη 5 ΠΗΠῚ Βα εἰίδιι5 ρεγροσταπι διείειτι κοπίον ααπταγαϑ, Γάταπι ρίης ἀρ (ἀπέξαπι Ρει, σα δ ἀππυΐο ρί(τατοτίϑ, Τίς ΣΧ, ϑεριοιιδ. ΜΉθ.Σ Ψ 111. Βοπείβέαιαβ ποῆτί ἄπο ϑεχίο,

Ευδησοϊ 4.

ἫΝ

ΦΙΤΈΟΝΙ ΠΕΈΟΙΜΟ

ΡΟΝΖΦΊΙΕΙΟΙ ΜΟΌΙΣ ΟΜΝΙΒΥΒ δ ΜΜο, ἴθ ε5. Ἐγαίμης Εοιείοά, ἹΓΠπεοϊοσουιπη ἱπΠπιι5 δ Ὁ. ᾿ Ξα ΞΞ στον ΝΥΕΝ ΓΟ ἜΘΛΕΟΙΑ ΡΕΘΟΟΚΑ τεῦ ἃ. χη Ἰεείπιο Ῥοπείξεχ ἵΜαχίπης, φαίδιιθ απάίαιο εἴατιιϑ ὅζ ἴα ΟΡ) [Ρἰείεπ ἀτ5,4 ροπείβεία: ἀἰσπίτατίς εαἰπηεα δάϊῃί,Ηἰης τ, ϑοτλνϑῷ ΕΝ, ἀεὶ Πηιεἰϑ Μ εάίςεας ἀοιπι5 οὐ δπτοπείβ, ποα ετίπι18 ογιάίτον

1 “ἢ : ΞΘ. ταηι Πουηίπιπι π]οππἸεητίβ , Πιἂπι τηδίογα τι ΠΟΥ ΠῚ ΜΠ} 4. ἱπιαρίπίδι5 ὃς Ποπουίδιιϑ πείνας εἰπε ππυπιοτίϑ ἕοῖρον δ Ἀἢ τίϑ απίηγίς ἀοείδθιι5, 125 ραγείπι ἀιαίπί πιπγίηίβ πάαϊπε ἘΣ ἐϑρὰς τος δεπίρηί τας ραγείηι ΠΕΡΙ αἱρίγᾶτε, ἔα ραγασίς μι τία, ὕοα αἰίᾳ γε5 τα πογίιι5 δα πτασπίςοητία5 {Ππ|πγαυίτ . φιὰπι φασί δά ἱἤπαπι ποπον ΓΟ; 0 τηδίου ίητοῦ Ποιη!Πε5 ποιηίηί ποι Ροιϊοίς ςοπείπσετο, ραγοιη πιοίαπι αὖ ταἰετίϑ ἱπποςοπείδιιι : ΠΕΩΕ ἘΠῚ Π| αἱέαιτι το ο αὖ ὁσιηί ἀδάδοοτγο ἰοπσείατοίρ [Ὁ πτοταιλ ποτ ατίαττι ἔα πηατη Πα} απ αι ΠπἰΠτί ταπιοσίϑ [αθε αἱροιίαπι δά ρον εἰβείαττι (πιδ ἰαχίτατοσιν ρογτα {Π|.14 χαοά φασι αδίσις ἀ{ἘΠ|ο ΠΠ πλεῖ οἰξιτσαι ραν εἰρας κοπα;, απ 5 ατοίϑ ταῆτα οἱὲ ογῖαϑ, πὸ αἀίςαπι ροιτυ!ητία, αἱ ἐς οηΠ ες σαγαπι τατα ἢτ δ ἱπιοστίεαβ»ας ης αίάοιη αίπε εγπιίπο, Ζαί ρατίπηιτι αδίαπε αἱκῆδ. Οὐίδιδβτενιβ ἔαέσα εξ, ας Πσοπί πα ῥφαΐο ρῥἰτι5 ἀεγαΣ ἰλιιάίς ρερεγογί, πυοά Ππηλατα ροπείβείαιτι Ῥγοπισγα οι, χιιὰτι αιοα οζορίετ, ἴδιτ ἰη ἰρία ρα, εἰπογγίπι ἤπια! δέ (πε Πίτνί τυ ποτγίβ ἔα πέξίοπο, ιμτι τος ργαείαγίϑ [έξίβιτος οχί, [15 αἰγιπείθιι5 {αἰτερίαπι ΠΟΠΟΥΟΠῚ αἱο ΠΠΠτ] Ο ποπεῖτοϑ, πἰ ἐαιπιθα εἰ συοά ἐς {πρετίβ ραγίεεγ δ πιο δ 115 ςοιπιπισπάοε οἤςαςίμ5 » σὰν σαοά (ππηιο [πο ρατίό (ρίεπείᾳ {Ππ ρου αναιτι ἀρί5 ἃς πιο ἰτ5. ατίπαίοβ ἴῃ ππεἰ 5 ργοιοίχααιν (μυίας ρίειαβ, Πδέξεπιιϑ τοι ρουασι σιαχίπιοί δε ογιπσι αἰτονποπηίῃι ἰδ ο, ἔλεϊΆ «οἰ αρίπ 5: εν αογδύιπτι [6 ΟΠ] ΠἰπΠ ΓΟ Πιτππ] παγῇ ΠΑΓ{1:2.}} 118) εἰδυϑρεάίδιιϑός οδηίταιπιμτραυϊατίαι πη ἀσζογίαϑ γεϊαδί, πεϊαείς ἀσροποτάτο, ἄς ἐοβεστοεσίας Αἰ ιιοτίεϑ πὲ ΙΒ α ιτ5, (τα δὲ ρα ς τίτς οἵ γε Πίται δ, α τη ςοπ 4 {{{Ὸ Ριοίπάς φιᾶσο τὰ ποθ ί5 ποίας αἰτογαπι ργρίξαϑ Εἰάγαμι, ὃζ (εἠαείς, Παοά ἰπ το ἔτ, ἰοισιόνι Ῥτοςο [{5..[ἀτεϊοητί πα το σίοπίϑ ργουπείαπι {ἔγεπας σαρ οί 5,ρατύ εξ πίπιί, {1}. ΕΓ ΟΙΤΙ 65 αδίχις σοῃτίατη ας ΓΟΓΓΑΓΙΙΠῚ (Ἠιείααί, ΓΟ] ΟΠ [1] Ραϊςποιτί, τι ἃς Αἰ δογγίπταιη ςοπαπίεμη; ρτὸ ἔπα αιπίχας [αουίταία φάἀίπποπε, δαὶ υἱάοσ ραἤίπι ΟΧΟΟΙσπτοσ ἱπσεμίο αἰτοβοζει πγασγο5 δ οραίεηζοβ ἕεσοβ, ϑοϊοιποηί πο, ἤτο πὶ τοπιρ Πυιτέξαγαπι Πιίζεεγε πηαγηιογα, ἐθαγ, δυιγ1ΠΊ, σοπηπι85. ΝΟσ ἐεπιοϑ τεσαϊί, ἔεα Ροτίῃ Πουππαα!, φιαἰοεἴσιτποῦ πιαιέγίαϑ, αυτ εζίο καργαγαπι ρεϊΐο5, πῈ εἰ] σοπξεγαιτ 5. πηίζζογε “τ ἀπ γι5 : εἷς σα ἄειτι πππιπσαϊπη. πο Δ ποίξγαπι φείπος ορογαπι (οἀ πᾶς (ηἰῇ πε (Α{ΠΠ| φηίπιι5 ) (ῃίΠ τοτηρίο; ποῖ (παἰασπα (ρΙεπἀοτίβοςοσις ποῖ Ραγίιπι αυ Πτατίϑ Π αςςο ΠΠτιτι: τα ογτία οίμπ5 σαἰςαϊο ἐστι, Ργοδεζαν, ἄς καία5 απίαϑ ππτα ας γεπατι {ππηπια γεγαπι Πυιπιαπαγαση ροπάοι πηί, πειία, Ετεπίπι σασπι {Ππ4 παθεγειπ ρεγίρες ΕΠ ππιπι»Ρτςοίριδσι ἔροιη ρἰαπείῃ (α, ς Σ (δι

Σραν ἡνέτναθε, τς τ. : - ᾿ὑε ΣἹ ᾿ μ-- τ ". 1

ὍΕ5, ἘΚΑΟΜΙ ΒΟΤΕΚΟΡΑ͂ΜΙ ῬΑΛΑΛΕΡΑ͂ΤΊΤΟ

ογατι, ας αἰσητιπςογαιη; γοείταξάα: ἰἀγοίοπἀφός ΟΠ Πίαπα τζεϊοἱοηίς ἰη πος εἴς ἢταπι, φαοτηποειδίςβ τεύγάταῖ ΟΠ εἰπέ Ρ Πο(ορί απ ΡτΟΒιοηξατ, ίπ Ρεώ Οΐ5 φατοτίϑ [α| ἀθογεῖδνεχ εἰτᾶρ εἰίςί5 αροίοἰ ἰςίσορ {ἱτογί5 ἱπιθίδιᾶς, ἰπα᾽᾿σαΐίδιιϑ ἰσγιτιο {{Π: του! οἴ 5, ]αοπ 8 οοτάε ρακτίβ δα ποϑ ργοξεέξι5, αὐμας Βοθβίϑ αίτ, δά πας ρί γαῖ, αὐπας αοίς δὲ ἰοααίταν, πος χοα αυίἀξ (ςητοπείᾳ απιιαπ) αἰίά5 εἰ ςαοία 5 δας ρταεητίιϑ5 : δή ππσοσυευίάογοιη [αἰαταγέ [Π|ἀπὶ αοώετίηᾷ ἰοπσε Ραγίι5 ἃς αἰα! ἀτι9 εχ ἰρ[15 ρει ποπίβ5; οχ ἰρί!5 μδυτίγί ἔοπεί θα, πὶ οχ ἰοιτπί5 ἀπε τίσ ἰβπουπιπι (ἀξ ποςᾶτ) το αππεηπτᾶ, πηϊπογίμι αὐ (ὐγησοᾶ: οτίρ 5 ἤθη τεοοσποιπίιηα5, Δ ποα τοιοῦ ΠΟ(Β ἰευί οροζα; [οα απ δ τ|51ΠςοπΠ Ια οορίατίθιι5 τείας [παρα ςοα είν θυιδ»πες ἤ5 ἰδὲ απ δι 5! θοι [ρα (οι ἘΠ τ αγ5 Πιγ1] δὲ οτιξ ἀπ Π είς. Ἐπ σαοηίαπι ποιίπηιϑ ἐπ γοθιι5 [αςτί5, γεϊοίοίς σιοςς πεγίαπ ἄτη εἴϊςο, πες ας ζοπτοητί ἀϊσοι είαιρεῦ οπηπίᾳ ποίογιπη ἐπεοϊοσοσιπι (ςτίρτα εἰτοπαγοίαητοσ, εχ που εἰταείοηί, δι15 απτεχροἤείοπίθαϑ α οάογατιί [ππε15.4αἱ φυίίος ἱεσίΠοι δυῖς πυπιαῆτσι, Δ ἀϊο, εἰπλ5 Διπποιαιίοποϑ ποίγαβ,ηπα μεν] εὐξογοι ἠοςεδῃζ, Ζυ« πα γατίοπο ἔχον εἰεἰπισιαγαζαπι : ἀοίπς αι! αἰΐοηαί ρογρίοχιιπ), αιπιδίσιαπι αυς οδίςαγ, ἰἄ εχ, Ρἰἰσοιξαῖορ ἐποάξιε, Ῥοίοπιο απ: οὐδ ξαητ, αι (πίπιι5 ργοείίας ἤξ ἱπ ροίξεγειι «ἰορ γαπαγο]ιοα ΠῸ5 ΕἿΧ «τοάοηα 5 αἱ] 5 ΓΟ τα Πδιις, (ΟΠ Παδι)» τ πσοπὰξ «σαι, ας πος οἴ ορουίβ υἱογί ροΐεγας μαι 5 αιιὰιπι ας οἱ ἀίςαπάιπι οἤτε, 4 πίξι! ἐπιαίι5 μαῖεῖ ἢίς ογθίβ:πιΠ ςοπυοηίγοιας φαίς αι δά γεϊίοίοποιι πέτα τη δίῃ ρειτίπος, πϑια αἰ ςοη(δοτοτιτ, αι ὰπι {πηπηο γεϊρίοπί5 ρεϊπείρί,δζ εἰάοιῃ αἰ!ογτουί. ᾿Νοὸβ πλεῖαδ οὐδ ποιτπϑ πος πο η1 συαίοσιπαμο, ἢς Αἰ βου παίει, {αί ποη ἰοςο ταπειητ γεΐογαϑ πα , απ! ἀοπαγία ποη Ρτοοήσ σὰ απίπιίβ (οἰ τει5 οἱ αι πέπηγε, σαί ἄπο αίπατι!α ραπρογοία αἰάτιρ, ἤρίοη{ ε{{5 δ ορίπιία ἀἰιτίτιτι ἀον πδγῇϑ ργαταίίε. τη ἀπ ποῦ χιοείήίε αἱ οιπιαβ ίπτεν διιτο φοιππνίϑς τα ίαπτεία τον σιππὶ ἀοπαγία ργαίοηῇθαβ Ποίς 5, ας Ποσιεπῆθυιβ ἡματεα. τὸ ςοποίη παῖδας σοτο [9 ἐπροη αἱ αἰμί5., 145 γα οπα 5. ρίοταις ἀἄϊπο5 οβξεγε ρίεθεευία ς΄ ΑΙοχαί παίςηαί Πα οἴ τ ίοα πταρ παιτι,ίοι ρα ΠΙ Ππττι ἴοι [αἀ στιπα, ἤει (τί, πο δυυίτ5 ἱπροηίοί ἐσπ6 65 ργοάαχογίε: 4 οαιονας πα 15 ἀοα σε, ἰπορτε τε ΠΡί βροτοί υἱπαάίςατε, ἐππιπγα5 {{Πε ρα {ποπ5»ἰττατῆ ἃς {{τογάτιιπν οπταίατη ΝΜ οποοηᾶϑ ὃζ απεί[εε5 (Ουἠϊεί, ΌΕ5. ἀγα 15 αὐ ςΠἰορ οοριι5 (ἡ ἀππιατίεπῇϑ » τοτίι5 πο ίαΣ ἤθη τί τλπεῦ μον πιοτὸ Ρυϊπγαβνᾶς ἔα: [πξείτατίϑ ἰοσι5,αειιοσαπτ, πδιβ:σαί πιοίρίπππ| Π7Ππος 6 4ιιδη, [15 Πυαη 15 απ ἀεθεοςπῦ πποάο υπἰπογίατη πιοί Ρτοπεπιῇ. ϑισαίάει βίας το ἀίςατα ἱπτορίπι, οι" το α{ τππππι ρα ]ίςο ταὶ ρείαδείπι ἱπ ἐπ Ητεγίο) ργαίαι ἤις 5 εἰταππία, ιος [μοο ργα αι οὐδί τογγαστῆ : ασποάό; Μεάίοεα «οιηιβίϑι οἰίην Ἔξ ἰταί ται οἱ πος ποπλΐηο τογγαίιπι οὐππίμπη ἔο ἰοἰ Ππια», μος 5 πὶ ποτ, εοὰ ἔα, ἱπεαγο Πα (4π| ἔγαι!5,40 ἱρῇ58 ξατίβ πη ἤος ἀατα5,ατοο ργαίάςο, αίςαί εἴς Βομα τατη γογῦ τορα πεῖ ἃς (πο οίτας. ἔδει ρειίηἰς φαδῇ απο π Ποπηίπε ρίατεβ ἤπς δεγοῦϑ, ὅζ 1 πηΐςο παν πο ΠπΊρίοχ ἱπιμαδίτες Ὠυμπιοητίτα επίτίς ποά 5 Ατοίηϊο Ρ οραπη σοτίε οοίοἤα:, ἰεσαστπι (δά! οπιαπα;, το ἰΑτίατι γοσία, σα οἰ [ατίυμτι {π| ππ|α:, ἵΜΊὶ σσοοπαζοιι Ππππ64ἢ5. οσίι5 ορογᾷ ρουίπηπτι ἔβόξαι εἴ, αἰ ἱαίπα ἰδ οἷταν αἰγίβ, ΠῚ. ΟΡ βαισόρς ρο [θη 5. παπς ορείεηίο ἔοι ἰεσίδι5νΓοἰ οἱοπο,ιποσίβεις, δα οχεγοπηπι ἱπσοπηῆβ οὐηπί {το γα ΓΕ ΠῚ σοπογα ρεγροΪ ἰτί5, αἄοο ογοαῦ: πξ σἴμπὶ Ωσδα5 οβρζογάγιτη Γορίοπιητι ρος οχ ραιῖο ςοπιεπάεγα. Ἅεγατη ιο [ατίι5 μα ΐηα

ἰαθοτίῳ

ἈῸ ΨΈΕΈΟΝΕΜ ῈἙ ΒΟΝΤ, ΜΑῸῪ,

ἰαδουία πού εὶ πταπαγος αὐ|τα.αἰταπὶ δ ππ| πομχίηίς ἀρα οὐπο5 (αογοία πε, τοι ἰεποςίπίο τοάαπι δα ρυ δ᾽ ἴςατι οὐίβ αἰδαεί σουητοδιξατοιη, ρτς(οντίαι “παι Πας ποςοιίρία αποσαο τοί γαείσναοά ρα ΐείιγο σοπουοδατιας {ΠΠ|π5 αυῇοιοήο μας (Πτὶν Πίαπα ρΡμοἱορίᾳ «ογιαοαιν δά οὐπποίβ πηογιαίςϑ. συ (πε ίαπα: το οἱοηίς [ἐπεγεῖ αύοξν ἀρεῖ εαπὶ ριο εςογοῖαν ἀοέξείηα ςο εἴ 5 δα απίπογίος. ποιηίπος, Ρεΐ φασι (με πι5 ποϑ οἰ εἰς αςείροίο, φασι Ποππίποϑ τογτίο οποίαἰείῃ του α, (Οὐὐδησιύδιη Δοο ΄ιίαἱ απ ἄοππ τεζαῖ, 010 πτίπιι5 ῃίς [δου σοπτίπα ςοπππποη ἀατίον πο ατ5,ῃτος εἐίδττι [οἰ ἰςίτι5 δζ αιτΠρίςατίτι5 ἐχεατίπ πιαπιῖ5 ποπτίπιπαι; ἀποδεῖ ἴον [15 οὐ δί5 {πηχιππατίρι15 αἱγί5 σοπιπιππίτου ιογίε οπίξογατι σ᾽ Οὐαπἀοσιίάοιι ατίς το ΠΊρΡ ἰδός αἰδειῆ 5 πος [5 αοςοάοις πιαιε[ δεῖς ας ποπογαιοπίβ, σι οά ρίαγίδαπη). (1.] ἀία5 ἤπτ ἀεαίοαια. ἴδττι πος Πααπειιι! δοῖ ποιπαπι υἱάοδίιγ, πιοάο ρα] ίςα: κοπάιςατ πε τατί. Ἐξ οα ο(Ἑ Ποπίβ πιο εξ ἔπεϊ εασύρ, αὐ μας Ρατῖε Ποη Πγίπι15 Πε (πα Χίτη115» 7 Ὧ1Π| Εὰ 414. πηαχίπιο5 οππε5 ἰοπσο {Προτας ἱπιδγιαο. Εἰ εα οἱξ Δεν επίερίςορί ἐπ οὐπηηί ἀδοοσίπ σεποῦο ρια ΠΠαπτίᾳ , αὐ ᾿σοποῖι οπηηίθι15 παπποιίς {πππιπυι τ» ΠΟῊ αἰΐα5 πτασίϑ εἰθσοαί ςοἰοσα, Ροἤέοπιο ἔς εἴς ΔΡ ταπίππι ρείπο) Ρεπι ποππίμιϊ 1 Ἡγαίοπίϑ ςοπιοξαίαᾳ γοίουγε αι ἀταπταίς5 [Ροςίειπι ἔχιτπ 5 αἱείοα, (αν [τίς πἸει15 ἰαθοσν ἐάσῃ σομῇ 0 βπταγαπη τ διζοπαιο [δέξου αἰίηιᾶτο Ρἰμ5 ἄσρτε Πιεπααείῃ [ἐςείϊι, ἂιτι ρει [πτίπι ἔγοτε ρύα ξεγατ ρα. 56 πε ςοἰΠιιάίπειτι ἴπαπὺ πο (οἰ ἰατ!ΐπε τογγαγῦ οί ςοπίοπίοιη οποίοτί Γογπιοπε ἐοππογαης, ΐπ ΒΡ δ] ίςα Ρεζοοῖτ οδιπιοάα: πο γεϊχαιι εἴξνκιαι ρ[ ἐδείο ἰοέξοτε εὐαηΠοδυ:οα ρείμϑ {Ππ|ῶΔ ἀρΡτεχαῖαβ. ασαπίαβ ργοπίἀεηείαᾳ Γρὸ «ἀεοίπτι5 τοπίίσίε (αδοιαην (5 γεθιι5 πιογια στ, ἰάοιτ οἰτπὶ Ποθί5 δζ συ ἂττι πιαχίητης ἴοι, σαίπιπι εΠ τε ττ δὲ [ο οἱ Πιπιῖ. Β ΠΠος,αππο τοι Ἐατεα: [αἰ ατία ααΠοἴϊπιο σαίηρδτοι πιο ἄς αἰποίοεχιο,καἰοπ 5 Ες. Ὀπιαγῆϑ,

ΟΕ ἘΒΑΘΜΙ ΒΟ:

ΤΈΒΟΡΑΜΙ ἈΡΟΓΟΟΘΟΊΙΑ͂

ΤΣ Ῥααΐα5 ἀροί οἰ 5, γείεγεησς 1 πςαιογιαπαίατα (δίς ρΡγαα, ΓΑ ΞΞ. ᾿αε, συοά ἀριιά Αρστίρραπι ρτὸ εααίι ἀϊέξαγας εἴξι, ΓΘ ΠΕΣ αὶ ργορτοι αϊπείηδιαι κατ Ἰ{ππ|5 οπἰ ποι τἤίποπη,το5 οἦχ ΝΥ ΓΞ πεϑίπ αμίδιιδιιοτιεβαζας χαροίείο, πιαχίπις ςοσπίτα σον» ἜΤ Π 75 Ρειυχῷ εἴης. Διο ατίπαπι εοάεπι ποηῆίδε πῆι συος. Ν ΕΓ ἘΞ Δ ΛΠ ογαιυίατί βοῖπι »«αἱρίαπὲ ἀἰϊαογίαν σαί διπι τη εἰεηίς ᾿Ξ σεν» εν" ς παῖς ρ Ῥαυΐο. ἔναπι πε οραϑ5 ηιξ εἰξ ποδία ΔΒ οἱοσίᾳ,ηἱ ρυά {{πο5. αἱ τοταπὶ πος περοοίαπη ἐς 40 ςοπιίζοιογῆᾳ εἴδ, ποη ἱπιε στη: πος Ρτογία5 αἰΐδπν ΟἹ ςαιτίαιπι ςαἰαἰπιπίαπιιν, αἰ χαοα ποη ἱπεοί Πστιης, ϑίχαίάοπι ἀρ ἐο5 6π| [αιίηα5, σγαοαϑ ὃς ἘΠεργδίςαϑ [ἰτογαϑ οἱ δά ππιεἰοοτίταιοι ἀεουπατγιπί, φαίοτίο πῃ περ πα 5 αἰπίτιας ἐοτίρτιγας παν Πογῆ5, χαί βεί ςίτος ἃς 4 Πρ πεογίη πον {π||5{{Π|5, Ἂς ποπ πχίπυιβτογίϑ χα ἀπε ποτα 5 ἐπεοίοσίς πετίαεί πηι, πίι! αὐ ἀιδίεο αἱ πηαρ παισὶ ἱπιθιτα 5 {{π| ο ταί, ετίδιπι ΠῚ αιιοα ςοπδίιι5 ἔπτη» ράγιμι αΠδηαιπιϑ ἸΡΙ ΣῈ ΤΣ πίτα βοῦς ααίθιι5 Πᾶς ορετᾶ ποίξεα πὸ πιδοπορετεεῖξο ΠΕ. 118 (οἷἱ ἐἀπηπατο σα ἄδπ ροῆσπε, φαοά οὗν δομάγαισι ροείείαπι {τογαγῆ ἀρ ἡνῳ ἰπα καῖε, ποὴ (οἰτππι οορτοθεητίιο (αβτασίο ποίγαπι ἱπα τίει, πογιι ποι] στϑ) τίλτπι παι αυ!σάτοιη παβεδης Οοαιγὰ σαί Πίΐσε ἄς γοδα5 πρ]]ο πιοάο ροπππεῖροε, το οπτεπείᾷ, δὲ Πος πηαρίϑ ἐρεηι Παίι5 ἰαοτίϑ πσἢ αίο, χιο ἰοποίαϑπαδίπης Βο, τ 5 {{τετί 5,7 πὸ [ο] ποτὶ φπιρίοέξεπειγ οριιϑιρίογῶ ραγβτιαι αἰτι ποΐατη οἰίατα οδν Πτορσῃτ, καἰ απιπίααπειγ,ἀδιππαβθιιπι: αογῶ αἰτοιιιπι οχίγοσγα σαἰα Πδπη ἱποτατί, τα ἰδ εἴτε αἱἀοαιτ,αἰτογ ἱππρηίδ5 περι οπεία;, (Ου οπίηι ἤποί βροτοῖς ἱπιρυάςῃ, [5 αι ἂπι ἀδιηπαγε στ χει ης ἰσσοτίϑ χαίάοπτ: ἐππι οἰαηιοα πε τπαχίπχε ἴον ΘΑ ταποη ΔΌ((Β ἰπρααταπι ρετίτίᾳ ργοπιιπείαγε ἄς θο ποη Ροἤς Οὐ αὔείποτα {15.411 ἅπΠ| ΡΓῸ ϑπι ἰπηπεπῇ5 (ποτίδιιβ αἱο Π βό 45 ἐαππιπι πιά πα! δηίπιο {ὰν [ςερετί5. δὲ φαΐδιι5 πα α ραν οτγατία γεβειτί ἥαεδς, τεροπα! σα! ατπιπίδηι, ἰάός ροαῃί, πλιτ ΔὉ ἤ5, Δ “05 ρου Πίπηιπι οροτγίϑ ατί τας Πὶ γοάίαιγα: Οσιππ αδίς ἔσε εἱς ἱπογατίαι ον πὶ ἐπ πα Πο5 φαιιε Ρατ οἰἘ σγαγοϑ εἤο,δῖςρ π οο5 4υ! ἀἠρεπάϊΐο γεί ρε οἰτίατίσοἰαέζαγα ποἰαρταίστι,ποππαο οείαιη αἰοιἀίηί5 ας υἱτα ἤτα ἀειτίπχοπτο, ἴῃ μος τοτί5 πἰγίβδειβ ἱποππιδιιηε,αεπσοηΐ [αἱ πιοπιιπηοπείς ογδίςοπίαίαηε, Ἄγεζαται Ὠαιτα (ςίο»Δη παι ἰπστατίτι5 γερογίαϑ ππουιδ ἱπσοηίατη » πες 4[{5 ἘΠ υποείις ἂν δἰκτοσι]οα ποι πιΐπιιβ εἰορηίοι χιιὰπη σγδαίτος ἀἰζεπτ οἵξ ϑεποα: Γαείαϑ δῇ, πποίάδιη οἤεη ας απ ἀεπιοτιίῆς, ᾿ΝΙΒΙΪ πεζαῖς ροτίε, αἰ πο, δἴςβ [4 σιοά οδίος πρταῖοβ. τ πηασίϑ βοτίς οἢ ςίυγ,Πῖοα υία οι (οπιοπεία, πο ἰη οοϑ εοϊοςα Πιγσ]α Ποη {πιο ΠΠριιπε ΟΠ Ἰοϊ: υίπιιϑ στατία τοις α 5 41 ποη ςοσποίασιπε πι6 τἰτατη, αι Πα πὸ ρποίζαης. ἴδιαι ταιηοεῇ ἀ{ ΠΠπγμ ἄτιταπιοη δρυά (εἰππτορ ΠΟΧη, Ποππαπασᾷ ραάοτο ςοριπτιγ δοποίζοτο, Γλοπίορ ἴρο5 οἱξίοσε, πεαἰίψυᾶάο γοἢρίίςδης. ΠῚ χυοα οἵδ δοποβοίμηση, ἰπίατίαττι ἱπτογργοίαππαν, ὃζ οβποίο αάϊατ ἰα ίας πορᾶπι δεποηιογεοηζοια, “ΓΙ οοΪοσοόγιπη πῃ ΡΓίμγΐϑ εἰ , τ (οἰιτ) οτατίαἀἰποιι ρυα ἰἴατε

ἈΡΟΙΓΟΟΘΟΙΑ͂

ατε ποτα είάπι σἀἄοτγοιη δὲ πιδη ποι ταςζ, Ἐτεποοίοσίβ ρου Πίηγιτι Ποιεῖ ἀεί αιεἸαἴσοτ, αἴααε Πίϑ Πεοίοσί5; ΄α δ5 αατηοπ ταςαπίζαιις ποι ςοηείρίς, οα58 ἀϊίσεγε Π{τογα5. πε χαίθιυιϑ5 ἀίαίπα [οτίρταγα ποπ Ροεείξ δά ρίοηνιαι πιο [οἱ ας οῦῦ βείοίε ἐγαόξατί. Εἤοσισι φἀΐαπαπά 5 {475 ποίτισι ἱπιρεπάίπηιϑ {ππἀίειι καε σιοά {Π᾿|Π5 τὰ ἔογίσπα ποσδαίε, ἰά ποίξγα [πρρεαϊεατοιί παιηξεία: Ἐτιδιπεη σαί γεν εἰδιπιαίατί ἔππε, ἐχ ἕος στεσε ρτοάίαιτοβ δαριτγου, Διπιρ᾿οέξαπταν πχεάϊοί, πο αἵ Ρεγπαπιαγίατεοοπίαϊ εἰ; τεοίρίαπε ρῃοἰορΠί, Π αυίά δα ΠΠοταπι ργοξείοπεηι ἱπ, ΠἸδυγαπ ἄδιη ςοπάαςίι, Αι δἤεαος (οἱ Τ ποοίοσί βοτιίπαςίτος γος διπχξίτι15, ὃζ ἱρ] πον ἢείϑ ἐπαίἀοδιτι5 δοπίβ. ϑαπὲ ρεγπιοίεἤππι εἴ: ρτο Βεπίσης το ΄ατο δεπεβείο πα» ἴλιτι τεζίρειε στγαίαπι, Μ|οἰεἴξίι5 αν ἥϑ ἄς ηαΐδιιβ Βεποιπογετί ππἀοα5,οαἰ αττιπίδιτι Ριβπιή ἈΡΝ γερογίδγο; ὃζ φαίδιιϑ το ἰατε ρογεγαϑβ σχίσεγε (ἀεἰδίταιτι στβείδπι; Πί5 αὐγοτίβθιις ἰπίατίας ςαπίαιτι αίςεγο, ϑεπεςαυϊαπηπλαπι ΠΡ εγαἰ ἰτατία σεπιι5 εἴϊε ρεταῖϑο αἀϊπίπα: Βεπεβοςπεία: ργοχίιμαιαι, Π 4υΐβ ποη ταπύσιαι στααίτο Ρσοίτε, πεγαση εὐΐϑιτε (τἰεπϑ ρογάας βοεπεβείμαι. Ἀπ αἱάσον πος αποαιο ἀρεύφίιγι5; [1 ἐς Πἰ5 40, ας ρεγσαπι δεποπιεγοτί, Ζαί δοποβείαπι ἱπίατία γειαἰίϑη ἘΕι ππεπιαάπιοάι Πα τποάίεί, γεοϊδισιαπτίθιιϑ εἰίδιτι ὅζ ςοπυϊςἰαπείθι5 αοτοιίϑιταπιεη ρβεγοιπεία Βπεηίγο: ἰτὰ Ὡο5 οσηαοσας πείιτ διιξξατίο θεπεβοίαπι ποι αὐτήόλαις τα πε δεπεῖν είαττι Ζαοα δοοίρίαπε, ἱπεο !σαπε, Ῥείπναπι ρίαν οτίαπι δέααε εἰίλτι δαΐπογτοσ οἵτιλ πο5 Τπεοίοσοβ, αι φαΐδιι5 μοῦ αίδίειπι τ οςςρατίοπεϑ τδοαῖ, (ἀγᾶτα8 ἀεοιηξεπε {{τοτα5, ὅζ ἑϊεπι ]εγααβ, ἰίσεδε, [ῃ ἱρῆϑ αὐζαπος (ττίρταγα βοπείδα5 α Πρ οητοῦ ρῃΐ ἰοίορμεπταγ : αοίογεϑ Τ εοίοσοβ, 4105 δζ ἐγ αἰτίο ςοσηπιοπάαι ὅζ τα ἰαπέξίηχο, εἷᾳ, ἀΠΠσσπτοῖ εποίπαπε, Γλείπάε ποίετα, Π᾿ ποίεπι, σοπξεταπτ δὲ χροπάδηι, ἀαθς ἰτα ἀσπηαια ργοδεπι, φαΐ γοξθο πποπαίπισϑ : ἐπιοπάξε απηίςς, Π΄ ααία αὐ Ποπιίπεϑ αὐδδειγααίπιαϑ αετο,δζ πηίπυ5 αῇεηαατί ἰπππι5,ιοα [εάπἴο (αππιι8 δηυπεί. Θά πηρειτο;ςααίαπι υἱοί, ρτο ἀςοπίατογίδιι πιαβδίσατι5 ραίγοποϑ. (ὑσεεγαπι ΄αΐριι5 Ποςπό ἱπηροιτγο,ίΑίτοιι {Ππ|4 ταί πεῖ ργεσατίο ἀοπεπομεςτοάδιπις Ππιρ οί ρίούς ἰσπαπί Πιίο φαίςησία μος αδοτίϑ εἰξ (πἰτερίῇς, Το Πράταπι αἰίσαθί Ταοςείλ ἤτ,εῖτοσ οἴξιποι (τε: ςοττίοί ππογεοτν ἱπςεῖ]! ποπ τπογοοσ. ἵΝΙΠιΐ επί πιαρίϑ5 ἃ, σποίςο,αὰπι πτε πἰ {τἰγε, Ῥγοβιεαηιαν αἰή ς υδητα θοτίπσοητία,ΕΘῸ ΡΓῸ πιεᾷ τεπαίτατο πίει! ρεοβέοπϑ, ργαίξδο ἐάπιοη πιοά [σε ραγααΠίιπηα5 δα ραἰἱποαίαπα, [, εαδί πιοτο ποιχίπαπι ἰαρίαϑ ἤπν, ἱρίς φάσις παίῃί ςεμίον πτσατιι5, πα ἀαας (ων Ρτοδποπάετο. (ὐαίογαπι ἀΐαιι5 ΕΠ εγοσγισιαβ πο ἔστε τοργοϊπεπίογειπι αὶ ἀαπηπᾶ, το ροΠίτἄοςετε ποι ροῆίε όσα {Ππ4 ἐγταππίο εἰξιίλος ατηγίσιτι δέεται ἰτππ|. Τα {πὰ φαοπιαάπιοα εχιτα ςδιγομπετίαδιι οἴ ἀραα ογιάϊεοϑ, ἰτα ἱπάοεί5 εἰίδιπ, ἐπαίτοσισα εἰα ρεγίααίτιπι οὔτε γεογμδης ἵνου τεϊπατηοητί Ξαϊοπειι Γ] ογοηγ, τί ποη οἴει ποιπαάπιοάμμι αἰ βίο Επ|τ επιοπάδαμι. 1 δπιο ποϑνπος Πάπο μῶν, {{πιπιχας εἰς ἀπε οαίσιποβ οἵδ, πεζῷ σοπαε [πηι αἷο πιοάονποςῇ οἰ πηηί δια. “Ταπίαπι γεϊεἰταίπγιϑ “τα: τε ρόσαιι ἂς Πρ γαγίογαιαι αἱτίο πιεγαπι ἀοργασαζα, οδί, τεῦ ἱπα ςατίς ὃζ Πί5 ας αεἰ αυιδίσιε πε! ρατᾶ ἀἴζοητε γε! αἰείπιεγργεϑ : πᾶῖπ ποπ γεέζε. τηϊιί γεϊίσίο εξ ἀίςεγε, είάπα ποη πογίαιϑ οἵ αἰίχαοσ ἰοςίϑ ΗΠΙεγοσυπιαϑ: [ἀρ ἐεείπηαβνποςρ [εἰ αι οὐ αἰεί (οἴει, δγαςίο, πεςῷ τεπιεγε, ει ρυίπημτη εχ απο αἰππὶ σοπἢ ]ἰο.Αα ἄτας οτίσίπίϑ Πειπ;Οχδιτιίπδτ5 ΕΧεπι Ρἰατίδας [,δεπίϑιπεςς τὰ πιεπ Βάοπτοβ ραιςί δας φαίδιιϑθου δαγδηαϑ Ν αἰα ίερτξ θοῆς Πάεί ςοαϊςεοίςε ες ΓΕ αυμίαι

ετάταο- 4 ἐπ

ππασαασαααπνειν- ἐν ὰὕΔπὋΘπτῷῶρο. ςοῦ--. -- - 5 Β 5

ἄρνα» τς ὦςοὦοὦοὌςοἔοὌὄου “-“π-ππ΄Ππ τ τ στπ-

ΞΕ, ἘΚΛΑΙΜΙ ΚΟΥΤΕΛΟΡΑΜΙ σαστασι μα Πε ἐείξασαν, ἵΝο 5 ἐπ Ργίινα γοοοσπίοπει σδίπου (υτείϑ φάϊατί Πππγι18: ἰα (εσαπ4.α πάππον ζογείαργαῖεν αἰίᾳ αςοοίσί: πάτο Δίαϊαμα: ἰῃ σπασίαιρεαῖϊο {πὸ δὲ ΓΠΙΠ απο 5, είπας σοηςἰτία εσθαι ρογοια {5 (ΠῚ οἰποηάαιίς αἰίσιιου δ. {πα πισταὶ ποἰαιηπίδαδπες πος εδεομτί, ἀΠοαΠ|5 δ ἐχρί ογαιίϑ ρεο σαι 55 88 τουίδαβ, ποῦ οἰοίτᾶτοι οδίουιτασίιι5 σαί εἰτατίπι, ιίά ἰεσοτίπε, αίά οἰπεμδασίηῦ Πιί ἰπεσηργείοπιαγ. ὥτηας δὶ (το τοδις οαταίδις απ [σας αἱσι[δεία, σοῖς (ἀπηπᾶ Παῖς ἐο [Δεί5 αὐ ΡδΠιαιί5, φαοα ορείπηστη ἰααἰςαυίιτιι8 (πα ἔπγι5: δὲ αςίοσς [ἢ τηοάϊπαι οπειπηα5, αὐ αίμιο [δείαϑ ἴτο φαιχιςε ἱπάίοίο ἔπιογεζατ, [ἀττὶ πετὸ Π΄ ααἱ ποζοπίαρ, πε ογατ {τοζατιισι φατογίεασ πόσοις ίη απ ίϊτιπ, φαία (σαδίυ υατίαν ποτίτ: Πἰ ἰξίφπε οροττοιίδαι ἀπιποϑ Ρ 5 τι! ποορ Ἐδείπουῖ ποος γαοογ ἔχοι, Ρἱατία Ροῦ οπιηία κοπίςας. [ἃ οι πὸ ἤετί φαίην ΡΟ ΠΙε, ἰπτίτιιτη ἐπ ἄτα ΠΕΣ εἰοσααι ηὖ (οἴπαι τας δανειπιαι οὐίατι ἰα[οἰτία, οἰοἰταπεἰα τοππιογίταιο, ΜῈ πο ςδτηεηλο Γαι] ζὉ τα αὐαζαια ἤπεαθ οὐ π||ἰ5,πὰ ζοΓῖρ ῬΑΓΙΠΠῚ αἰτομτί5, (ἡοπιροτίο συς ἄστη δγαΐα απείπ πόδα (χέπιοηίδιι5, φαατῦ ταπνσΐσι φαοη 4 (ταν Ἂς ἀφουίαπι αὐΐσοδαπεας οπηπία,ρταίσγειιαν Ογίομείς οζίοί! ς ἄτι φαορ ρύὸ ἐπαγαιαι ραγτίστι Ραϊτοείπίο (σε ρταγδι ατίατ, Τα ςεττο ϑόξαπι ποι οὐίζαγο ςοπηρίατίραϑ ίπ ἰοςί5 (6 εἶαγαι ἘΠΙογοηγίηιϑ. [υσαίμ5 ἀσργαιδηάί σοι οἵδ, χιοείος ἰσέξον αἰπιπάς απο ἐδοτγαείσας δα οὐ δίοταυίασ, αι χο (οἰχοἰ ἰαῇεσβ δηποιαγασίπ Ῥαιίο οέξου ἐγ ξεείη ςὅτοχίαηι. Οὐ αἴϊε αςοίαϊετεϊίρίοηί Οἰδεπἰαησο,χαο τοείδιτι (σα 5 αἰ πὰ ἰεσίε ᾿]ΠΙοΓοηγιπιι5; αἰ (γρείαπιι5,αἰ πα ΤΙ Ατίμ5, αἰαὶ Δι δεοῆιι5, αἰ δι σαίηπαϑ: Δρυά μος αἰίαιδί πα πτοάο αἀϊποτία τςοπηροτίος, ρα δὲ ρασπαητίδ. απ} ἰπ ίππιιᾳ (με ίφηα: Βάεἰ τοπ(οηπείαπε, αἱ ἀςοίαϊε (στροί5 οι ποοχί5, ας (6 αατὶ ιπιτγαπϑίδιίοποπν Θορισπαοίητα ας πδίρἊς ποιπίποιίπτι δ γπιπιαςῃί 1 ἢσο ἀοιίοι!5 ὃς Αιφιίας Ουἱα ἑαςίαϑ: ροίτοα 4 ἅτ ηες ἰρία Ποσιση ΓΟ ρου σα είο ρογοαηηίᾳ Πί ςοηίεητίε τὰ ἄετο [ἢ ηιη8 ἀαἰδίτοι, Παίς Πάοιπ ἔεςοείπε ςοάίςο5 ἐγ. Ρί5 οἰίαιπι ἐχοιῇ, καιπὶ ἀπ ποταιποτίϑ πηλτοίπαί θι15 44: ἀεοίαγᾶς πατίοταϊοιι ἰεάξίο ηἴσ:δζ α ραγπι οἴ οχ σοπηπηοπτατ5 Βειο: Ἀδραπί, 1 ΠποπαροΧ οπηπτοπεαγῆϑ Γνταμί, εχ ςουηππθηξαυ 5 ΗἸῸροπίς (ὐαιτοπῇϑ ἰάσιπ ἰπτο ἰσεῖ, Ο τίροποϑ ἴδιπι τπ| Παογεθαῖαι τρδένι συ λὰ ἰπ ἐσαπσοί ςί5 [ τ πδιίεἰδίςαι, Εξ ΡΒ] ἰείταις αἰϊ [ον οἵε (ἀγαείᾳ. αἰτι Οκεἰἀεπείς οκείοα Εἰ είγοα πετάει ἘΠογοηγεί, στρ οςεβοίηδ: [οηυεϊδαπειν ἱπιουργεζατίοπξ Θοραιασίητα, σα 44 ποιιδιη αἰπρί οὐξορᾶτιγ εχ ΕἸς δισσουιπὶ [οπείδιι5 ταάίταπι, Δ ΤΩΡ οείαπι ροίς παας αταζοιη Αἰ τα ἰεσοραης αἰ] οϑπιᾶΣ ὀκε ες. αἰίτα Ε οπιδηα, Τ)οπίς ας Π σχοιτείαϑβ πεειο5 το ίςοϑ πἸαι ἀοἰοείριοϑ ααίδιυιϑία ρα δ ίοο κα]ὶ εὐπὶ πκοδἅτατγιἀποϑ αἱχ γοροιίεβ πέσον οοίσητίοπεοϑ, (ον τε ςοηῆται Δυσαπίπα σοσίοϊσα5 αἱππι, αα! Ποὴ παςαδαπειηεπαάίς, Εν τα ἴοι ἰαῖτι [ςουἱί5 οὐ εἰς πα {οτίρτατίϑ φατονγίτας, θέ οοάίσιαπι πατίοιαϑ ἐπ τοῖσι ασγοσου πάθοι (περ τατί5,δζ ρα Ε]οδταοϑ δζαρυα (τίσοοϑ ὃζ αρυϊά Τιδείποβ σατίδε, Οὐςίο οί Ροτία ςοπίεηατῆ εἴ, ιο (απέξι5 ᾿]ΠΙογο γιπ5 πιοῖτ15 ὃζ ποίταμη 1 οἰ αιξίστῃ τη ἄο ἰφ [οποίτομιί, αα Ε]εδγαδιι ὃζ (αυαοασι πολίζαίομι ἰαΠ δαγαιτίε κοι) ππατπ| οἴξταπι πόδια} 15, αι ἱρίς {π|5 {{ τἰ5 αρῦάε (Δεδίαςίτ : πος οὗ αἰϊαα,ορί ποιοΓοζ δι ται, ΠίΠ ατοά ποίσίγοη οδϑ Πτογαϑ, τ ησπ δίποιοεῖ ἐἀ απ ἰποδτηο, εΐ ποτ ἢ! (Πε Πίφηα: το σἱοηίς ΔΟσαΠΙλι5 ἐατείαγ ρία ςοα εἴ αἰ ςογά 4. ἰε πὸπ πιράϊοςτίτος δάἀϊατα πα Πρ, ἀπαι χυοά Ἡἰς Ραταπιαρτε αἀἰχογαι,αίτου εἰατίαϑ ἃς γοξλία οι εἴειτος

Ϊ Ι

ΑΡῬσΓσοαάὶΑ

εἰγοιγοο φασί πεῖ ἐοτταίτο Βοτί ποςοῖς εξ, Οὐ «ἰοςεΠίτ οὐ σεἰίοναμι πταίο ἘΔ Ε αιοά οα [ππποποι15 χο Οἱ 5 πορῆριυ18 ποι στίτποα Δγαζοῦ 6 δαί Πείῃ ἐτ|8 Δρο[οἰοι ἸΝοϑβ ἱοςοϑ αἰίηιιου ἱππουαιίπηϑ» Ποπ ἔαππι εῦ εἰοσαπίίτι5 τοάε ογοιγ1}15» αᾶσι αἱ αἰ ενοίἀ{ι15 ας Πα εἶτι15. (ὐα αὶ φυτοῦ ογαῖ Ρετίςα , Π ραταρταῇ τοτᾶ ογατίον ἠδ ποιαίζοιηις ᾿ αυσοά ρεορεπιοάμηπ σεῖς ΓΓ]ΠοΓο ιν υλ115 πη τοτορί το Ἐαππιξτο. αἰδιι5 μας ρίαςοι α:αἰτίο,ιτδιτι οσο πος ἀπ πονποστππτο, [18 ἔππα πλαποῖ πε το, ϑἰχαίάοιτ οα ποῆτγα οαἰεϊσαιίσπε ποι [πίετε τοις {Ππ| που ρυιγίου, εχοα ἡἀλιίον. Π|αἰεσαίινίπ (πο ἰ5.ςαπατανῦ ἰα τοι ΡΠ 55οἰὔστατ ίη ςοπείοπί μι15, ΝΠ 5 οὗ ἢαι. ΠΙυά δαὶ ρο! ςοτί, αι [5 παπς ποίξυαιαι ἀοιι ἰοσοεϊε απ γεζξίμ5 ἰμτο ες 4ἩπῸΞ Ρειοίμα αἰ οἴοπαάϊε ἰῇ ποιίια5, ὅζ {Π4|ἰἀττὶ τοῖ5 οἷ τι ποτα δαί δ Πα ποιιαοϊ Ρατίαπινοἰίμι πο θ}5 ἔπους. ὙΝίπγίϑ ἱππροείτί οἵ ΠουηίΠί8. [τος απο ἐατι οἰπίμπατε πιππιοίονας ΠΟ ροιίμ5 ἰρίδεέιμπι γεύπῃ ἱμἀἰοίο, Οριατίπι δζ ρίε,η (2, οτίς {ἰτετί5 αἰ} οἵϊο ἀορτγαπαππ, {1 Αἰ ΠΙ οτο. τον ἰά ατορίατε οἰξείη ρυγοοϊαί, τα πες ππτπαααπι, πος ορίπον παΐαταιῃ οἵξ απασαιι,(αί ρεααἀἰοαπείπαίοἰ αἰ ει « αἱπαγασι [εἰρισγαγααν δτοτίτατζοιπ, 5 ὉΠ ΌΟΚ ἔδιποιηι15 ροΠ ςς, (Ομ [λ45 (τίεπ5 ἄε, Ριαπατοδειπιείίατι ἔαείε [ρίείταί (απέζο, αιοπηαν. οι μας ππιαίοίξαϑ πα ἱρῆς εἱς ἐοπείρι5. οι εὐγασίς Εἰαίαβηπος Πα ι141π ττιταγο πίττα α {ΠΠς (ςείρίϊε, ΝΟ ἰαρίαϑ εἴς ἱΜαιιαραβςποπῖο ςοστίρίς φαοέ ἐἰἰπ ἐὐαα!άΐε. (ὐυτ ἱπεογρυοτίδα5,( (τείν Ρί5,οἴ ἀορεαιατογίδειϑ πο ί5 65 εἰ, Οὐπρά Πτοια αδαίοίς δτονίζ5, ΟΡ αἰϊχαοιίο, ουτυρτα; σροσγίσί (ρίτίσσπ [ἀπέδαιιῃ Ποη ᾿λ Π|15 αἴ εν (δ᾽ οσταρ 5 ρτον Οἰχοτί5 ὃζ οιαη σεί 5. Νυίχαα ποι Δ ο[Ἐ Πρ τίς (πέλας, [δα τα αἱπὶ οχοτίε ἴσασι, αὐ ποδίβ ροιιίοποιι ἰασοτίβ γοϊίπημας, Δατοσίταβ 4 παίο ἀρ Π 5 ἱπεγα ρυορίγεῖαβ δὲ αροϊοΐοϑ αι εἰϊᾶσοἰ {145 Πποτίτ, {π|οὸ ας οἵ" {ππγπγα [ττριαγαύιη ἰΔ15,ηποά ἰῃ [οῦ ἐασύα: τοι(65 ἐγααϑξαία, τοτίοβ Δ πιατοιίεία πεἰ πυστυΐατα οἱ ἀορταιαύα,ῖοῖ πιο ἦϊ-ς ἱπεαείαᾳ [οἰ δαυύσι σομταμηί [γαῖα [ΔΙ Π6Π δ ΟΓΠ δ ογίτατϑ αἰ σού οδείπεοης δία οπτηΐδιι5 πταΐουπι ριΌςο [5 (Οἱ ΠΠἸοἰταια,ἐσίξας οςο εἴα. [5 πποτο {π(δγαίς [ρίεἰταί (λα ἐξονηαί αοά ρογ ποπιίηο5 ἀοργαιδίιτ οἤ ρέο αἱγίσιιϑ ρείπας το ἰταίεἰπεορτίτα εἰ, Ναπαπδι ἀοίαπιτί ἤπης χα ἀοργαποιι, ργοίπάς παπάθαπι κει εἰς αἴο εαἤπισαπαί. ΑΙ εἰείρίαις ίαςγα (τερευτα, αἰ τὰ φαοα ἱποδηιοαάς πεγογαμε τ, τοὐρτοζοϑοδας [είς σουγαροῦπης αν αἰ εἴτ πλπίατε ρα δ] ίσαυυ ἰοέξίοπξ, αἰϊιεῖ Ρείπατα ρα δὶ οᾶ πεῖ οπχξάατο αοἱ {Πα γατε, Διηαί [χας πιίτε οβαπάπης χαίάαιτ σαί (Ἰίἱάοπαις αἀτηοά ἀἰα! ἐμοί ἵΝοςυ τοίεο χιοά αἰπτπς χαίεαιτ, ἰπ {τοτίϑ ὃζ αρίςί διι5᾽αἴογο ταν του πἸοάο {ΠΠ|Πασποίςαηι πγρεῦ δίκη Αι ἴσσαι πὖ οροτίεξσας [τί Ρτυγαιη ἢδυγίγε αἰ ΠῚ οΧ ἐοπείδις, ἔν αι σαί πογτίει πὶ αἰΐοπαπη ἰἰπσιιαιπι,ἃ [ἰτοτίβ ὃζ αρὶ οἰραϑοησοίατοίν οορίτας αἀϊςσάονε. [)ε ποιπίηίδιι5 ἀεί, ργσίεγιη 6 ποιπίπο το ἐτασγαιηιηαῖο πίγα ἰδέξαμτ Ιυἀαί,ο ποπιίπε Ἰοεἴπι πδημ!α (πε Πα! ποι μας τγΠετίᾳ Ρετειπείῃ ιἀ5,ατίομο, Οαίη {ΠΠπι6 ἰρίπιαι ποπιοη Ἰοία ἰοησο αἰ οἰσπιοα εἰ (γί αριτά ΕἸεδύσοϑβ, αἱήβ ἀρ σαδησοί 5 ας απ, ὑϑί τᾶττ [ογίᾳ ΓῸ5 α τοτίη Ραμ ὃζ αρίοίδιιθικας ἀροίποί 4αί πογαης Ε]ερταίςο, ποιποη {Ππά ἰἀςεοίαπ ἔξπαι ποι ἥϊάεπι εἰειπεητίϑ ποθίβ αάίἀοιτης, χαίθι15 (οἰ ίταν αρυά δεδταοβ, υππι τοιίεβ π (ςείρείϑ {π|8πουίσοπι ΕΙος ἀρ απιοηίο τὸ αγσογοῖι ΠΟ (4Π|; (οἰροπαίς ο ποπιθη ἰοία πὶ οαπίθιι5 ποιί τοπαιπηοπεί [ἰδ τί5. ἀσρεδιιαίο (τί ἴον οἱόρ. Οὐοα πογασι εἤσι, ἰπ ται ἱπῆσηί οἴγοτσ τοείδιη (ἐπα 5 οαἰίσαῆοι ἐξῆρεν σαϊποιο

ὈῈ5. ἘΚΑΣΜΙ ΚΟΤΕΚΟΡΑΜΙ κἀμοί ίςα. [πὸ ρει 5 εἴ ἢς ταοος ας Τιατίποϑ στ! 89 (οποίος ποιήσοι {Π4,

δὲ ἀροΐτοϊοϑ υἱατραϊο τοςορίαπι ποςοπ; ποτ (ΟΠ ςίτοϑ ἄς εἰςιπτοπείϑ δὲ ἀρίςϊι15, Οὐη ἥκοι οαδαρ εἰ {4 δὲ Δροίτοὶ! πὸ πειὸ απ (ρου Πείοί, ἰῃ εἰτα πα 5 [τείρταν τΆ ματα (ΟΠ που ἤδοπιογάπαι [οπσπίοϑ σατο απ ἐδορτααρ πα, ποπαπα πῃ οχ ΕἸεδυκοιπη [οπείδιϑ αὐ ἀπεοηοσ,α[ 5 ἔπο ἀγβίτείο γοἀἀοπτεδ οπεεπεί, πος σα Ὠΐα πεςοιαι {5 ΡεΓοπιπία εὔστηιοηζοϑβ, ἴαπι {αὶ ἀτείποι {{ἴο5 τοξο οὐ, Ζαί ποη πὶ Π115 ἱηοίξε ΄1 ΔΠῚ [Π| ρα ΟΠ ΓΙ (οἱεμῦ ποοί[ογατί [αςίηιι8 εἤε ποῖ {ει σησἢ 41 φυρ πύαπι ἑοστί σας εαπρο καἰ πίρος ςαπείσιιπι, Παρ, ηἰβται, πλατεῖ Ργοςατίοποπι ἀοΠ11 πἰκαπι ποςξυίχ αὐτίρα ἀίσ παι. πο ιΠεοΐοσο, Νειη πορίσας ογάο εοο ἰοσίςι5, 4αοά ἐποοϊορ πόση ποΣ 5 πάρ πεῖαγ ροτίι5,Ζαί φασι οἤοπερείπιί πο. [ῃ9 τΠεοίοσί ὍῬΟ δα ἰοΠΠ|ππιὸ ποςίς γα ἄτι "ὃς ααἀπας ΠΟΘ ΟΥΔΏΓΙΣ ἰῃ οτάϊπδ) γἤϑ ργοβεῇϊοπίβιιϑ (Ἀοείϑόρ ςοπείοπίβιι5,5ε( ἀκ ΓοπῚ. 45 εἴἘ ποβυ οί κυϊαίδιοιαα σοίῆ ςοάϊοο5 ἀοργαιιατε, δζ ποία εγίς σαοά ἀερταιατῦ οἹἘ το ίταογ τ ργα ογείπι μον [ηΐηί» πὸ σαί ἀίοααι ἱπίο επείι5.1π πος σεπεῖα [Πἰτογαγιιν πες πα Πἰσδεί, πος ίποχοιν εἰτατο, ον τοῦ ΟἸγαείς ἃς Ταἰίηίς ποἠ την θ615, τοῦ εἰαε Πίηγίς αινξογίδιι5 π το Π

αἰείειος ΙΒ ρί αείπτίϑ αγρυπιοητία πομοπηξίοῦ ργοαθίΐε οἴ οι πίυογίνιι ἐοἤεαπιοα

ταπὶ ποσίπαι ἴσο ἐσείρτασι ξαϊΠτ, ποπ δίας, (εττο 15 οχειρίαε οταπροϊίαπι ἰαχιὰ Μακαύίη, δ ιπαπὶ φά ἘΤοθταοβ ορίΠ οἶδ, ἄς τε χαο πα 4 ςοπιγοποιῆα εἴ Ριοίπάςε χαί πταξατς ραΐει,αοά ἐςείρε πίε ἀροίο 8 δζ οἰτᾶρ εἰ {π|5,[π| απο ἱπτε εἰδιαηίεοι, σαοα ζογγίσας οπαησεϊίδι ποι ἴπ οτπὶ απί ἰχτα Ροστί Πεῦ ἀεεζοία ος (Ἰιαζογαπι οπείδαβ,εχ ἰβοιογ ἱπιοιργείαπι ἰοητοπεία ἔγηςεγα Πάς τοροπας αποά ποὶ {εἰ δίδ ογασαίτίαξισι, το δθ ἱπτούργοτο ράγιπι αρτε το άίτιπι ία [ιαείηί5 ςοάϊίεί ΡΒυβΖαμ αγαοο [ςτίρίεγίης ΔροΙ οἱ! ϑεά οα πας Ρἰατίθαϑ ασο ς {μι αἴ ᾿Π]ίω ΓΟΏΥΤΏΙΒ τορι ὙΠ ορί οἱ 5 [παἰτ5 ἐαυίς ῬΔΙΓΟΠΙΙΠῚ ἀσαῦ Πα πεςίρ (ε,υατη [ῃ το ποι ἰτα αι {αδογαβει, κα! απιηία καταίο (Ουίαϑ εππσπάδίίο ἢ! ἐχιαγοταπο πο αὐ Ποι πορίς μος ἀδουίβ καρία πάγη, τ πε Πος αιοα (σαεγεπηαν, τὰς β τε χυαίο ἰεύξοτ ορεἰπηεναυπι οοζαγγεῖ πουιδιῦ αἰίχυ ποί5. πα ργοζίημβ δ (οἱίτα ἰοξλίο αἷϑ συ ιπτι δοαἰία δι τοίςίαϑ ἃς ἄλαιπο5, φυῇ ποςοῖῆς Πετπαίμπι οἢς αυίςααία αἱ πογίπιι εἴ ἤιημ! ὅζ πτε παιιάδηβ πιο δα εἰς, δζ ἐσ ορεγίϑ υΠτατοι σα ρείηγῇ ποία εὔξοιτο αὐτὶ (γςείϑ: πο πο ρτοιπηρείαϑ εῇεε, {4 τορίομο δαίοςίπγα5, ἔχρεπάο πππτὶ Η ἀεί τϑνηυπι αροττίαβναιι Ποηι βοείας ἐχρτοοείπι, (μι ἀπα ποιι5 πτογργοϑ, Αος δίς αγίσπι ργουίπιϑβίῃ ἰαϑεαᾶο πιίππι5 πειρᾶ πεγρο τείροπάεαι :ἰἀ αποά αὐ πταχίττιο ςοποτίβ:πο ἤοτί χαίτη ροιοί, ϑί πείαβ ες ἀποιιπτιιδιι [ἰτογίϑ ἃς {γ᾽ αδίβ αι ςοάογο, συν Πίς ΠπίοΓρυο5 ραἤίτ [4 φαΐ εἴς, αἰἰηαοείος πὰ πος φεΐα» ἔζι5 πεςείετατο, πος πυσταῖα5 αὐ ίτατο, πιο αείπ τὰ Ἡπῖπθὶ πρόστσς δζ οἰκίας (Οὐού ΠΙ κεῖ αἰίςαδί {τουτί Ἂς (γα ί5 γεσεάετο; αε τεγις [ίζοτ, πιο οδροτίεϑ ίεπτοπ ιἰαϑ τηφίοσί 46 τοί (Ὁ {Ππτεάαϊογίτ, πε ἀδίτνα χαρά ποι οἴ δε ἀπηρίε ὅξετε σοί οἰ τοδεία5. 14πιΠ οοἰ δείο εἰδί ποι {Δεἰϑίαςίς, τε ςοπείπιιο ργοπιαποίοβ, (ὐοηζηϊς ποῆταβ Διηποιδείοπερ,ηις ἔογιαῆξε εἰδί πιεἶ διιτοτίτατο το[ίμη πο γαιίοηί δ αὐ 5, εἰϑἐαείοεης, Εἰείπιογίπι εἱς ἀἰπογίᾳ Πε οδίο,βεας ἥδ εχ πειθίβ οοπι το5 (δη{τ8 ἀςείρί ροῆίηι, ἵΝο5 ρείπιᾶ ππίςαισι ἀἴταχαιοζξίοποπι ρεοροηίπηι15, ος δηΐτ αἰίτον ροζεγασπιιδ, Ο φιεγιτη πα Ἀππουδηοπείϑ παγίαβ γεξογίπηβιαατί πα γαπῖοβ ἡπ|4 ποθί5 ορείπιαπι ἐπ ἀεατατ, αας]οὐξοτίϑ γεϊίπαξίεβ αὐθίετίο, χαί (σααΐ:

ΠΥΡῚ ΠῚ

Ανο ΠΑ.

ταδί τ, Θσαείπ σαίδι5 ποῆτεα παΐσαια πνασίϑ ργόσδτιν ααίείο, αας Ατ ιοΠΑπα ον ἐἰίο ς γατί ςουίςο5. Ἐτταπτοα ςοπίοπείοπείριι5 οππαίαι5 ὐγαεςίβ οχοιρ γί δ18). ' χποηίᾷ {{Πνπτατο πόα [ἰσαίς, Τ αείπα αςοδιτιοαδυυίτη5»6 ποι τείρῦ ἀογτοποσαμπΣ ἰπ Ποςίρίαπι αἀἀοτεπαιγ, (ὐατοιῦ (4 ἰη (ςΠοἰ 5 ἀΠ{ςατίπιι5; δροτίο φυράᾷ αρυὰ {Πο5 αὐ άίτα οχ πτοσς ἰοἱοπηί, ποἰατί οτοπίάσιι Πα ἢς αὐ ἀϊτᾶ Ρεοζατίοηί ἀοπυνίηΐ, τας, απειδάπιοάῇ ἀρινά ποϑπ οαἶςε ρίαἰ πον φἀήκίταν (Π]οτία ραιτί. ἤθη τοῖον εαὐίπτασ οοπίοχει, [ο ἐαπιθῃ ἴῃ οὔππηεπγανίο 5 λἀπιοποιναϑ φαἰα (4, ᾿Ν Αι ἰ5 ογγοῦ αὐίπι15 μαθεῖ ρειίςυ! ἤσσπι πο ἐτοηποητον σδροτίο [αζδιπ, ἐκ αἱἤϑ ἰοοίβ δα ζοεύ, Εἰ] εὐξοτν,ηιο ἐπ Πα Γεπρξεία ἄεετας αἰ δέ. Δ τγαπιοπ ἰα χιισοβ σαγααίπηαβ ἄπο πεῖς. Ῥγοίπεΐο ἰτα τγααίπτιβ μδης]εὐξίοπ , ΙΑ φοζία ἐπα δαῖτα Πῆπξ οἰππία» (-ἀ χιοά εχ ποτα εἰπομ αμοπο,Αςςοαοπείριιβ φη ποταπιοη 5.16 πιεαίοςείτοῦ αν ἱπιαι ἀα5 Πε!οὐξτον αἱοίίαιιϑ δὲ ατύσπτιι5. [ποτ πε ρογπηα τὰ χιιας (οἱ! αὐίηασαία ἔίαο ἰός οὐτοιηποπία αἰάἀεϊαπταν αἰίοαί. Ψογαπα αί ςδέετε αί ἐχρξάεε,αί ἐξά ἐταάθίε δὲ ἱπιογργοια ίταν [αςταϑ [ἰτογδϑ5, ἰ5 ἱρίε ςοπηροτίοι, ἰῃ [π5 τί πατα ἰς πὸ εἰπῇ εἴ αὐ ταί. Δ΄« μας μαϊειαίί πευίαπι ἀαἰσίς, Βαίαίπιοαί πιίπατα ρεγίεηιμτο, Παΐ οο οἰτατίτ αὐ πυίαπηοάϊ ἔσγαρσ8 ρείπιέ ποισπ5 δαζογο5 ἱπιρεσ ς, ποππαπῶβ δέ ρα, εἰοπο εἴγογε ρίοϑ εἱς, πίπιίτ ἐρίπιι ΕΗ τίμα, σι Πίηῦ, Απισγοῇᾶ, ζίμτου γουεητίοτοβ ἀο ἘΠ᾿ Τμοστασι Αχαίπατῷ, 6 [Δ1| ΟὔστοΓΟΒ5 (διπεπιογείη, αΐ, δαπία πος ποιίαητί πεσοκίο:ποηπαπζῇ ἀιΠοπείγε πε ποςείς, πο ααίάξαείεαι, Ρειίησεηκο ἔοεί, ἵτα πυ!(β ςοπιαπτείοίενης ἰη {{π85 χαίάἀξ ργοςδοίοτ, ΠΠογα ἱπηρὰ «σης τοπγοτίταβ,8ζ ἰπίο ο5 ἰποίτία ραγιιτη πιογοδαταν ἤδης οἰ! ἰτατξ.1Π| 1105 στίαιγε οτίαϑἰπαθίδις Ἀπ ἴδηι, ταπτεη ἀρ ογιάίεοβ οπηποίβ σχα μάγοι ας Βἰδατίηα ἐν [συ Ουο( ἀϊοπίϑ αγαϊοαϊοίτιγ, θεης ἀἰἐτ εἰΐτποη ἀγα εἀίεδᾶ. ότι πηαϊ αἱ γδείον πειη Ππαίδοῖο αυϊή τὴς ἀϊσ πᾶ εἴξε, (5 χαία {Π| πιργεγοπαιγ. γα απίπιβ ποῦ πον Ρείαϑ οἰἥιίπο αἰ ΠΠ πγιΐατο, ηἱἢ τί εαἱ ται γαδυ]αγ ραΠίπι ταηίιι5 ομππίᾶ τογθέεις τατ;δζ ογαοι!οτ ἱπ!ταν ἰοσευόταν ας εἰτατοηζας. ες γαγία (( της [λέ εἴν αβεέία το ρα οδ τοῦ ἰοτίς αἰἰσποίηιτο ροίας πίη {{ΠΠ1|Π5 Πά τ, αί χιαςαί ἀραα δυίεν τα αἱ [τεΐρτογοβ πΐσαπορ Ροἢτ απ αα ἀΐπιπι τορογογίῃε,ἰα αἰραναο δἰιιπτ,δτιαίσ. πίαο5 εδπειτεγεητ ςσιπιοητατίοβιαεςογῖς αίθι5 διιτοσοβ {{π|πλασα απο, ἱπτοϊ! ΘοροηΓΟὗ Παγστη τογαπι 1185 ἰη αἰ τα ηι15 πογαητί Δ 105 οτίαιτι δ τοίῈ5 ἰμ{ἴ ᾿ το Γ ας Ρα5 5 ριτοι τοι [αἰ οίηατοϑ εἴς, Α]ο χα {Πἰ χιιοαχυί ἰῃ ον αοἰμπνίπὶ διι8 οἱ εἰ δον ποί ἱπιρεοθαγί ροζογαῦ, ρογίοχαί ποίαίΠοι, ποῦς τί ἰπτοῦ ἐπα ηι198 δῖα ποι ἰλιὰο κα κῶν, ατεῖξ ἰη (γαςοτᾶ ργοποιθίο, πὸς δε σὰ γοβε ο44 της (ἀβεκογασ 45, (ὐατογοϑ δπίοιτι 4105 Ργαῖογ εὐπἀπτοί5 ςπηεπάφείοηριι οὐπαῖ ὃζ υπτα (Ἀπςπἰπτοηία. ταητιπι αἰδοε υτίποοδια ρει αητία5. υς [ροπιπιογο καρ τατίϑ οἰίαιτιφγατοχείθαι5, αατοίοιοι οὐγογὅιδας Ἔχοίοπη, δας τοσαισ. ἵνος ανίῃί (αςοεπίεν [6 ἄορξιΠ χυί ἰαρία5 οἵ Αυρυππίπυ5 ας Που45. (Οὐ) γοϑ ἱρία εἰατίου οἵξ, υτ αἰ ΠΙπνα τί ραΠἰείτπηραξοης ἰπίςίτία Ππουανῶ, αὐς πιαἰίπειπυρατοηι Ποτ (θαι [(5. τε Πυαίοίοτῇ εγας, ΠΠ ποι οππηίδο ἀἸΠΠαταΐλεο; Ιου ποα τπο Ρατοιη οομΐα, τἰογῷ {ππηητί5 {{Π᾿|5 αἱτί 5, [δε «μοί Αἰ ἰσιδί ἐογιαο [πποτίην ατιοπτίογ,ψδζ ξοσταίο [ποιὰ ταπὶ ορίθιι5 πΠ γα ἐπίοτ, οοτῖο ζ Διαίπα5, χαΐ ᾿ματίης ταπειπτὶ πουίῦ, πος ἰ4 αἄτηο, ἄτπ| οχαξξο; Ζυίρρε φαίοδεεπαϊίε ᾿αχυτίᾷ ργορτίε ρεττίποειο αὐ ἀπό. (ο5 οτ Ποβς [τπροῖ ποτί ἔποιο πα οἤ ΠΙ αν ππαοίβ ρτορίείοβ εἤ!τ αν ςο ἀο,οἷ Πος πο

[ἷπα

ὈΕ8, ἘΚΛΑ͂ΘΜῚ ἈΟΤΕΠΟΡΒΑ͂ΜΙ ἈΡΟΓΟΟΘΙΑ͂

υὐἱποαοα ἡἰουαι ἰΐστοϑ αἰἰχαδ4ο τοδί οείπι ραύρδείογος, Οὐ πιϊπατίαϑ ἣν ροἤισπιας Διειαπιαίατεβ Πρετοιίζατη σίσ εἰ πν, ιοπιδπιοάμτη ἄοοει ἔπαγε 5 Αυραζείηα5 ἰδτὸ ἐς ἀοίεείπα (με ίαπα ἰογείο, Ἔχοιηρ αι εἰταπο {πῶ ἴσ ΔΠΠΙΒ5: Ρυίηςίρίο ογασ ποιῇ! αρυσα ἀοιπτι, δὲ εἶει!5 ογας, Ἐσίπιεηροῆτα δ οἶδε, Ζυίταν: Ψείδιμη Βοςεγδείπ ρείῃείρίο ἀρ ἄειμπι, Ε]δπο]οὐξίοπειτι πογεείςαπι αρ ΡΟ αειἀεἰϊςες ἐουιπη, αἱ περ αδαπειεείσαπι ἀεί εἰσι οἵα, ἴοι {Ππ:4 ΄ιοά ε[ ἃ, Ραα Ῥασίμσιη ἰῃ ἐρ οἱ δά Βκοπταιιοϑ: (ιπ5 αςαιαδίε δαιτονίι5 εἰσέξοβ ἀοἱ ΄ ΔΚ Ὠοοίοςο ηια (δαπαπεανναί ρει ἱπέοτγορσαιίοηξ ἰεραπιατυίςιίαιτι ποσὶ Πουτοιίσιτι πιοάουο( δὲ ρτογίαϑ οἱαίρ μευ τῆ, οὐβρδνο τεἰροποαβ δά Πιρογίογα : ει αι βοας, [λείη ἀὲ 405 οἵξ 8 ἐδάἀοιηπεις «τ γαγίαπι τεἰροπαείεαβ: με [ἴεξι5,]αΐ πιουταιῖσ εἴξ, Ιἄειη οἴδοηίτιϑ αιπρῃίδοίορία Ὀαιήίπί ἐδυπιοηίϑ5, απ δίτες Οὐιδε {παΐ τισι οἱξ ἀεἰ (ἀρίεμείαϑ εἰς Πποπιίη!ει5ηπιδαεείτα τοάαί, Ο πο Ππαΐαιπι εἰξιἀοί (ρίεπείαβ εἴπ 55 μοπιίπεϑ, οἱ αἰίοσαί αἱάετί ρουταοτίε ποογπτ, ἀαπάί πὲ οἀΐαι ἀἰέξιαμι εἴξε πουμηίηίδιι5 δυξογεηάϊ. Δις δας δὲ αἰίᾳ Πἰβ εγπὲ σομΠηνϊα πα εἰ ποι ί5 {Π|τ απποιδαίε αἷγ ταπτι5, τας πἰἰ ποσοοΐ Πεδπίπιαάπέγίοιο, εἰΐδτη μα Πα πιοπεαιι Οὐ ἰ5]ερΠοιτος ροτίεπεα πιεπάλγιπι ποδίϑ ρεοαίεα Πυθα ιφύρ-τοιογαΠ βίπιαϑ αἰ τ Πα5 οπεργαβειοι [πίας ρΡιαροίξεγε ηὖ (οἷππν απ ίσας το(ζἀϊεοπ[ππ τε Πἰταζοϑ πιεσείταεί ποῖ Πυιπο αἰ θογοπι ποι ἔγιιπι τῷ ππδηΐν δι15 οπΊρίοχιϑβ αι Ποις Οὐφάληι αὔκεάπία διεπίταιο [απ αηποτιαίαιιις πί ποἤτταιτι αἰὐποιαιίι που αι δα ἰοοιπι ἰρίστ ςοηξοτδϑ, ποι 5 δηἰ πα ππογίινι 15 αυίϊδτοίας,. ει. ἔνδηι αυοά οδρί αὐσι 5 Γ᾿: οςοσγεης εδίζει, ἰ( ἐἰατα οροῖὰ ἔπέξαπι εἴς, αιιο

οὐἰαἰετοπηϑ εἐξονί πεῖ ραγαπι τπηοπτοτί, πε πααίγεπά [αόσοιι ξιρί(δητί. Ετία πὸ ποπηί! ποίεοι» πε σαειπαἀιηοάξ λα! οῦ οἱξ οἤοηίινα ποιίταϑ, ἰτα ἀϊπεγίο οχί, Παπιηαίδι5 μος ρίσηι αἰ [ρ] ποτ, αίοζβ ἐπ φοα ςοπιοπίαϊ σιιπὶ ποιογί ἰῆτογρτα το, ΔΙ 5 αἱμι} ργοραζα ααοά Πεὲ ἀϊπογαυ: αἰ Π5 ἱπεγαάίαιπι αἰάδτν, σαοά ποι ἴον τα ταῖίοπο ρισπεῖας ἀΠιάοας, λανία5 αἰΐοϑ οἤεπαίε [οτο ρυΐο ρυτίον ας 1. δε) πἰουπερε Πο5 αὶ αἰ δουε πἀίςαπε, αἱ φασί ρεοαάίσίοῃς (ταῖσδε οἱ σποί [π|ΐ5, Δἰή ςοπιγὰ αΠιάίαας; φαίςααίά αοη γείοτς (ἱςεγοαίααιμη {Ππππτὶ αἰτογειι, ᾿Νοϑίμ, Ποςορεζεπίποι αἰεέξδαίπηβ εἰοαιεπείᾷ. τα πυα πα ςίειπι, [ ΖΑ ἐπ ργοισπρτι ξπίτ, ποπ τείριίι5, Νοη οἤεηάϊευγ ἀειι5 [οἱ οεοἰ[τιίδ5»ατἀοπὶ ποι ἀεἰοέξατις, Ο αἰτϊ Ρείρ δια εἰοααεπείαισι, ἕαξεογιαῦ πταΐτο πιδοίβ5 [πρεγο οίδιτι δ αὐγοσαητοιι ἱπέμη, ται. ἧΝο 5 το δαί 5 Ππογιτ δα Βυκίει; ἔδγδηι ἱΡΗ͂ υἱοί ποίει χιιαϊεπηιπ, 4 ἀϊςεπ τηεάίοοείτατξ, ΜΨεΐσμ υτ αἰ χα ο Πηίαιτι, Παεπ δ πο πσεπας α τεοῦ ἐἢε ρογηγαϊέα, ας ἀοόμυ5 ἐγαξεατί ροαπεπιις ποπ πβείαϑ εο, ἰοςίϑ αἰίχαος [16 ογηίαίτε [Πα : ἰϊα γοβ ἱρία,ηί [Ἀ]Π]οσ πα ἰςα δίς πε ρος 1υαυγδαμηι Δ) αἰ ατη,

κα! π πας δαιπιίπ ρας ἀεδεπδοηκ ἰτογαΡ οἱἐ Ϊαοοδ Πα τιηπι; υἱτν [π||5 ΟΠ] 5 δὲ [τογαγιαι απ εἰπέτε : πες ἤπεςδαία αεγίαιαπι ἰῃ ἤος περοςίο,πες πε ταῦ, Βεπευδίείο ἔκέῖος. χιηίςε : ὃζ αυϊά αὐπιας ἀοεχαπ.ἃ Ρεαία, ἰίομε 4παπὶ Διπποιδιίοηίθια

Ριαῆχί, ρειίτο.

τας. -

ῬῈ ὈΝΑΒΝν 5 ΡΟΘΤΆΕ

ΜΙΞ ΑἘΡΙΤΙΟΝΙΒνΒ ΟΥΔΑΚΤΑ ΕΤ ΟΥΙΝΤΑ͂,

( ΠῈ85» ἘΒΑΘΜΥ85 ΒΟΤΕΒΚΟΙ»

ΒΙῸ ΓΓΒΟΤΟᾺΑΙῚΙ Υ̓ Ὠ.

πασεστατ ΜΕ ΜῚ ΒΥ 5. ΟπΊηϊ οαὐΠ)αιίοηΐοα τοίρσάεες, [«οὐΐον οριΐ

ΣΦ ΤΥ δι πηορτφίεῦ αυλτη (1 οαίηπηίεί Ππεπεσοςἥνπες αἀὐπιοάδοχ δι

{1} ἐπ ορεειβ ἀἰσηίτατε ογε υἱάξονπος ορεζορτεῖα αΠ απ Ἰῆτεῖν

ἊΝ [ἰσο ἐρτόρίοτοα αδα αυ πα μος ποίεγτ (δῆτ ας τΓᾺ,

ἘΠΆΛΥΨ' αυςυηοίετὅ π Ιεραπύδυτ σεῖς πὸ ἐπιε Πσ ὅς ποίϊγαβροίον

ἔξ {)} Υ74| οἵας. ἘπΊ (Δεῖ5{Π| το ρσίιπι εἴς ἀπαι5 ΔρΟΙ 1554 0185 ΡΤ,

: {ἘΠ 8]᾿ πα αυοῳ ςἀϊεϊοηί;ςςα εἰγρεος5, αἀπενι ἐτογ εἶα ΡΥ χέ

ἐἘ ἘΞ] τι 185: Ρύξείογεα ἰη ορίοῖα αι ΙΝ αττίπο [οῖρίο τείροπάεη

πόσο ς Αι 4} πιυδιαά πες ίη ἐρήξοϊα δά ἐπ! ρηξιπεοϊοσ Ηδείοῖ Βοίοςξ,

ἄς 5 στ Πιπία51η ἐρίϊοϊα ςοπίίὰ πε πα οἰπτι5 ποπίεῃ Πυαάίο ἰυΡ

ἘΞ σεν γε Πη; ρογεπιό πη ἃροϊορίδνυα ρυίἀοιη τείρσαί Ρέο δὰ

ἰοτί; πιρεῖ οείαπι εἰκάζοι οογίοίο γείρομίιπη εἰς Ποπιίπιπι ςα ||. τοίπάς Πἰς σα ρίϊα ἀιιπιαχατ αὐσαπηοηίοιιπι αηποίαίδίπη8 [εὐϊου εἰ Οσοιραῖο {Ε] ΓΑ ΠΟΥ,

"Ῥείη Πα τοαπιας, δέ υδίσαε τεἤλιιηι εΠξ ΠΟ απΊι18,;π05 πιηαιιαίτ ἃγιάίςίο ἐσεῖς αι αι Πόϊίςα ἀε απσιυιδαι δῖ ἀἰσίταπι ΙΔταπι πες αἰζεάονε (Θυδα {ἰ ἡυ4 υυ εἰαίπιον αἰ ἀοριοπέπδαιαποη ἄατα ορετα ἀἰ ε οἰΑρίτιπι,ατ ἐπ π|05 ΠΟΠηΐΠΕ8; ἰἀ ἰπ πυπορισ ἐεολπίαϊο πο απη08 Πα ΕΥ̓͂, :

᾿Νεςρυρίανα ετπϑίτοτα ἑσἀίςίο; πες ΡΟ δ] σάταπι ἰςποίατυπι δυτουίατί ΓΞ ΟΘ Π1118. ἸΝἸαποιίποοϊαπιε αι ουίῳ ἱαἀοίαπ,), πποτατίοπεβ (ςυδίπιηβ. ποη Ἰερεβιδζ ἐχροπάξην ρτοροηίπηιβιποη ργοτίπιβ παρε πἃ ΡγῸ ΠοΠΊρετί8.

ἵΝεοίάεο ρο[οτίοτοβ βίο πε ἱπππτεπίϊβ ΓΙ ἀοτίθι15 ραγαθίπηυ 5,06 ρηοσίδυς οὐἹα αἷπο αἰ Δετοπηι :[ο οριι5 ιοά ἕσπι ρσὸ αἱ γι! ρτος τεπιροτγίβρατίο Πετί ροταίτ ορτί ἐμαὶ ἀεαάϊπιιβ, παπς ἐπιόπἀδτί 5 ΠΠαἶτὸ στιήτος ἰοςυρ ετίι5 ἄφην5, ἄτῳ 14 ᾳπὲ ἐλέϊα» το Ποϑβ; ρτίπια [ξατίπ ςαἀϊίοπε ἅπτει ροΠ οί Οὐοα αμίάσαι ΄ιο Βες ἐξ ρίμβ:Πος ΡΙ65 ἐτίς

Ιυοτί Ἰοόϊοτί,

: Οὐοα ίῃ ««αἰξίοπε ρτίπτα ραγοίας [εοίπτες, ΠΟΥ τ) Πε 4 Π ΔΠΊ ΠΟιυΙ ΓΑ ἘΠΊ ΠΟη ἐειτοητ συ ἀλη ΡΟ Πποιταητίδιιβ απτίςίβ πιασηῖδ δέ εὐ ἀτί5,αΠίπιιπη αὐ ἀεητίρι15, ΠΡ εγίι5 ργϑ τα πηι 8», τοι Νουΐί Τοεβαπιοπιί ἰδτιτο {ΠΊΡΙοχ αὐἀοπΊ»εα τα πιο ἔν δτΠι15 ἐδ Ἔχ ορτίδ ἀοτδίς αἰίσυοι δέ ἰδοπιατίδιι αυδε τεςορείοτα αἰάοδᾶ αὐὸπὶ υτἠτυίατί ροΠεης Πσας Π 4ες ῥτὸ ἥδυκίᾳ, Πα οἱ ἐς ρυο Πάεπτεί, δἐπεαίδειβ ρτὸ Ἰδυνάδιειδ δας Ια δαπι5»ίη ποπηίης Ιοία, Ρτὸ αὐτο [εἰν ας άαςία [οἰα,στατία ρχὸ Βεπεῖςίο στατυίτο, ΝΠ] πη Π| αυ{612Π| Πίητί5 πιο Τοῦ αἱδεπευτ,χυίαυιαι ας ς δ: ῬΒΠΟ ΟΡ β:γΠετου θυ 5. σγΑη πηατί οἶδ, πε ς5 ἂς πιὰ, ἐποπταιίζίς κοπςοάδττς ρος Πατεϑ ποζο8. αι ἐχῖτα γα ατίοποπι ἀυτίβ αὔτη ΠΠ οπιπίπο ἔἰ σῃί βςαπτδυτίοησε αἰία ἤση σα Π εἰϊπιοάί ρογπιίτιης πη αἰ αἰ ο8 {{{61|8.

᾿ ἸΝεησπεραδτγιπι μαὐτ δ οςίπτιϑ ρυοσίδιι5 Αὶ πποιοιοηίθι185, δύ ριίοσοβ Π]Δ8 του ΠΟ ἐηοποίαταγα ςΟητυπί τίπτε ΟΡ αἰ ἀπὶδυίίοτοβ σα] πίη! “Ππὰπιὶ αἰ ΓΟ ΠΩ .

ρα οἰεπάιϊιπιιν σα ατίπε πείςίιηϊ, δύ ἀείογοβ ΤΟ] σοί [πο 5 συ δ 158 υδιογδοτεσουί ἐππΐ, ΠΑΡ πὶ Π υἰεεεγεπὶ αἰτο πο βεΥ πὲ συ άς πὶ πιορτδπὶ δί ἰπτα δλην, 5είερα ρΙυτί το 5 Οὗ Γδεπη ἰπῚ ΡοΓ τα π,Πε ἀἰςαπι ἐρυγοίτίοπι, οτίβ ΘΟ απ πίδιι5 ἀρ Ππούγοτο ΠΟηΐ ἐοπίο!εηείθι, Π Πα σύσᾳ ςοηζτ εἰ ἀο αὐπγιβ, ργαίουτίπι ᾿αοπὶ ἐρίἐ πι ἢ] ροτάδητ,

Θεά ἐπαίσηίππιϊπηθίαητ, υ Πίοταβ Πτέγαϑ ΟΡ ἰξυπιοηίς Ππυρ! ςίγατοσι [ΑΔ πε, Πὴ (ἃ οὐίϑ Πτοτίβ πος αρίςοιι ΠΊΕ Δ ΠΊΠ58) δα τη τ (βΙδιουίρι5 ας ἀορταιιοτοτίδεις ΠΟ Ρίβ τοδ ΟΠ ΟἾἶΝ ες Πηιρ!οἰταίοιη το] Π πττι5.[δ 6 το τε πλι15. [) ἐπίσιις ρήτπι εἰ δί Πυπιαπαπι ἱπιθεο !ε5 ἡΠΠες δῖα συλαάλπ ρείπιαπι ἈΠ ἰζετε. : δ ρ Ἑυΐ

νου οβεπαϊτυν παυαπτ,άειι Το] οσοίΠιΐ5. Ἂ᾽ εὐππὶ (ἃ αὐ ξ ἐοΥτα!ς, αὐ! ἀἐπὶ ΠῚ ἀἐ ἰεξδιοτ, Εχοις Αυρο πη δίετπιοπίδ ᾿ΠμΠπ|γπὸπ δας ΠΙΕΒῚ ΟΥΝ ΠΘΗΝΙ ποπίπ

ΟΝ : δ᾽ τἴροίος

" Η |

ΠΑΡΙΤΑ ΑΚΟΥΜΕΝΤΟΚΥ͂Σ ΓΟΝΤΚΑᾺ ΜΟΒΟΜ

εἰεοίοσί5, ροίξεεπιο το εγαῦίπειίτι5, νη ἐπ τοτιιτι πηιῖὰ τί πταϊίο ΠΙςεαὶ. τοῦ ἰοἱοον εἰἴηιις ἱεαίππι τε απιδίσι» δυτειίαπι ρεταεγαπ:, χυσά Ιοςἰ5 αἰίχιιοι ἱπά λυ νΠη}15 ξιιιαι, ἀοτοίζατιν Απσιβίηιι (οἹοτεἰίτιπι. Ουίῃ δέ ἀευς οὐδε ρει θὸ8 0] ες {855 4ἱ τεῶϊςε]ο΄ηιιεητες ἱπίεαπτυνγπες ἰρίϊ υοἰαηῖ πιο ίοτα ἀἰίςοτε; πες αἰἰοϑ {π|ιηἴ7 ςεὰ ςαπε5 ἐπ Ρταίοερ ἰπχία ργοιοιί 1Π|, ᾿εύπ σα ξοεβον ΑἸίοαιη {Ππ|4 {{π|5 γεχυίγαιπι» υὐτι}Π| ΟΠῚ πεβ(οἱσξείίπιοβ ἀπιρί εὐϊδηζιτ, Δ ΠΕῸ5 ἴδῃ» ἐαπι αυίθιι5 αἰπιοεγιητ. δὲ αιοίεὐβ απ ρΙεαπῆ ον ἋὉ {{π| χαοῳ υαρυΐλης ριμεγίνυιιπι ἀἰευηι; Ευϊτ πη ἀσπιοταοναῦς Εὐίσες σού ρῈ5 ΠΊΕΙΣ ς, [πιὸ πε τε ρ} (5 εχ Πτεπε ΟΠΊΠΕ5» ἀίαςοηιιβ ρτὸ ΕΠίο, Ιεσας ΒΗ ΟΣ αὐτρτο ΡΗΠίρρΡο; ΡΠίρρυαι, Ἐεταπιεη δδίπγάίοτα ἐπηξ [ρεπαπιεῖο ἥὐ8: ςσπιτταπτίρίϊ. Διιοῦ { π0Πἰ ρίδςῦε [οἱοες {π|ΐ»η{{{ συ ΐι15 αἰ ποιτετίητ» ἰαπη ρϑἰὰπι εἰϊ ἐο5 ποη ἀποί αἱςίο τείῖο, (ο {{|5 δα πα τί πειίϑ8, δ εο8 ἐγηϊτατί αι αυυπι ΒΑ] ίογα Βυϊςοτίδυιβ ασμουγοαπιίμια ταπλεπ ξαπλΠατ (ςαδίε ποη οἰεηπάιπυτ, Ροσγὸ αι ἰζτοτεα ἤει ἤς ΄υί (ΟἹ οεοί{τπ|ΐ5 ποη αἰ ειεγαπερ ᾿ς ἈΑυρυείπι ρατίτιις Βαγδατῖς ἀίςι Ταΐτα8 αἵ ραΐπια βοτίειρτο ἤογεδίς ἐξά ρατίεις π ρὲ δείπιρεγίτδ απο ταππεη ἰρίμι αὖ δὰ πη [εἰ ςοττίσί Βατίτυν υὐ εὐ αἰτί ργο (ὁ 55ου.5 Ρατοῦ τι οαΐις πε ΟΠΙς,οἴαπι ἀϊςαποίε αμοτίεϑβ ἱπιρετίτς ἰοαυιτητυν, Αἰίτεῦ πο ἐπΠιε Πε τ 8. Νυπειεῖο ΖυσπιθῸ ΠΕΠΊΟ [Ατίπε Ιοσιατιιοα Ἀυρυϊείπιυ (οτδές ἀε [οἱοεοίΠλί8 ποη πιασίο δα ποβ ρειιίπεῖ, αυὰπι τ πιοπεγοῖ ἀγαρυα (1105 (Πα τς ἰοηϊιεπβ ςοπείοηδ κοτε δίς (ΠαΠΠἰςίβ τα]σοὸ ποτίβ ατοζεῖαγ. ΑΠΟαμΐ (αγ Αυσιμείπω ἐρίς ἐπ τμ5 ΠΡ τίβ πη (ο [οί Πλτ,ἥυαῖπι ρεπυπηοῖο πες εὐ τ} {5 ἐπιςΠ Πἰσατιῦ Αυιραϊίηι5 ποπ δάπηίετίε (ΟἹο οἰ πο 89 {{{ἀρ1 ἱπηρεγίτοβοι ἀίζιαι εἰς, δύ ἐπ δος ἄτη ταχατος (ξητδείαπι τεάάδηι αἰ υςίάαιη, ἄταἀοςιίπτιιβ»Ιος 5 αἰ]ποτ ἐπιεγρτετίβ ( οἱαροίίηγέΣ τοιταπι {δι ετεί (εητεητίαπι» δύ Πὰς οςςαίοης πιαρηί ΠΟΠΊΐη 5 ἐπιεγΡ Ετε5 απΠ| ἰαρίο5. Ῥοιτὸ υοά οδήςίπητ, πάίσπιπι εἴς ἀἰιίπαπι (ςείρτυγαιι δ ήςί Γερ 5 ΓὨοπατί: αἱτὸ πᾶο ἀϊᾶ εἰξοίτα ποπ ρεγίπάε εἰτοιπιρεειαυο αὐίάεαι ρᾶςε ΠῚ ἀἰχοτίπι. Ὀτίν τημπὶ ἐπίπ,ητογργεείς ἔσγσπιο πο οἰ ςτίριπτα πόδια αποά ΝΠ οοβ, ΡτορΒεῖας αυξαρο ΠοΙ(τγίρί γᾶς. ΓΝ 5 ἱπεεγρτειίς (ουτηοπεπὶ οπιεπάλδιμιβ. δ ίαπῶξ ἰςτίρταγο (υδ σε πὶ το[εεταίπλι5. Πείπαε ςοπιυπιεϊοίμπι εἴς ἄς τέθιι5 αἰεἰπίς5 εατεπάατε σ΄, {Π|.15Ος8 αἰ πητυείεγεβ ρόπὲ ΟΠ] πο5, τας ρατίτεγ ας [-ἀτίη ηὖ εἰεσαηζεῦ πιο ον εσιπ εἰίλπι εἰοαιιεηίει τα λυ ηῈ 8 πν [πἰςα5) δ πος ποπιίπε (υπηπιᾶπὶ ρεῦ ππίμετίδηι εςς]εἰϊαπι δι} ἀεί ἕυπι ςοηίοασιι, ᾿ β ἹΜΙΒέυίάετυν δά ρτορασαπάμπι ΟΕ Π| εὐληρεϊίαπιρε τιίπεγεν πῇ ςαο ρυζο {εὐπιον πειγαάατιις ΄υλίοηι Πίτεῖ, δ ες Ιοαμιεπαί τατίο, οπιπίμι εἰξ